Coevorden – Stichting Centrummanagement Coevorden heeft afgelopen maanden veel gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente over het plan om auto’s weer toe te laten in het noordelijke deel van de Friesestraat. Afgelopen vrijdagavond is kennisgenomen van het voorstel, al spreekt het Centrummanagement over een collegebesluit.

De stichting wil graag wat veranderen aan het feit, dat er veel winkelpanden in het bedoelde deel van de Friesestraat leegstaan. Zij denkt dat door het toelaten van auto’s in dat deel van de binnenstad, een ander economisch vestigingsklimaat gaat ontstaan voor (nieuwe) ondernemers. Sommige winkels en ambachtszaken willen graag per auto bereikbaar zijn voor klanten en/of leveranciers. Door het toelaten van auto’s en het faciliteren van kort parkeren voor de deur van deze winkels zullen andere ondernemers en ambachtszaken zich hier gaan vestigen, zo verwacht de stichting. Bij de stichting en de gemeente hebben zich al serieus geïnteresseerde ondernemers gemeld. Ook wethouder Steven Stegen liet dat in het collegevoorstel reeds weten.

Dat het weer toelaten van auto’s in dit deel van de Friesestraat door sommige bewoners niet gewenst wordt, begrijpt de stichting.

Desondanks ondersteunt CMC het collegevoorstel. De stichting begrijpt ook dat enkele ondernemers nadelige invloed van dit besluit zullen ondervinden. Zij wil graag samen met de gemeente deze collega-ondernemers helpen bij het zoeken naar een acceptabele oplossing.

In de Toekomstvisie Centrum Coevorden, van de hand van Droogh Trommelen en Partners (DTNP), werd reeds aangegeven dat het winkelgebied van Coevorden te groot is.

Handhaving winkelgebied

De plannen van het college zijn nu gericht op het handhaven van het winkelgebied, maar wel inkrimping van de voetgangerszone.

Coronacrisis

In de laatste bijdrage schrijft DTNP ook over de coronacrisis. “Op dit moment wordt de wereld getroffen door de coronacrisis. De duur en de gevolgen ervan laten zich nog moeilijk voorspellen. In Nederland wordt met steunprogramma’s geprobeerd de economische schade te beteugelen. Desondanks kan verwacht worden dat veel winkels en horecabedrijven zullen sluiten. Tegelijkertijd raken (ook oudere) consumenten gewend aan bestellen online. Online-spelers vergroten hun logistieke capaciteit, efficiëntie en rendement. Onzeker is in welke mate bedrijven en/of consumenten na de crisis de winkelstraat terug vinden/willen. In elk scenario verwachten wij voor komend jaar in alle centra in Nederland een substantiële afname van (niet-dagelijkse) winkels en horecabedrijven en meer leegstand. Wij verwachten dat de trend, waarbij jaarlijks minder behoefte bestaat aan fysieke winkels, een extra sprong maakt van een aantal jaren vooruit. Het reeds kwetsbare centrum van Coevorden vormt daarop geen uitzondering.”

Via onderstaande links zijn diverse artikelen te lezen, die te maken hebben met dit onderwerp.

BVA adviseert en trekt conclusie over autoverkeer in deel Friesestraat

Raad staat voor belangrijke keuze

“Clustering winkels in compacter voetgangersgebied”

Werkzaamheden Stationsplein starten

“Clustering winkels in compacter voetgangersgebied”

College stelt voor auto’s in deel Friesestraat toe te laten

Roeland Hup (Hema) houdt pleidooi voor auto’s in deel Friesestraat

De voortekenen wezen er al op….

Plannen goed ontvangen; autoverkeer in deel Friesestraat nog onzeker (update)

Handtekeningen tegen auto’s in Friesestraat

PAC en D66 dienen motie in tegen auto’s in Friesestraat

College komt met voorstel over wel/geen auto’s in Friesestraat

Auto’s in deel Friesestraat?

“Auto’s in Friesestraat hebben geen toegevoegde waarde”