Coevorden – De inloopbijeenkomst over de centrumstraten (Friesestraat, Bentheimerstraat, Sallandsestraat) in Coevorden is druk bezocht. De gemeente hield de bijeenkomst in het pand aan de Friesestraat 51, iedereen was welkom om de nieuwe ontwerpen van Ingenieursbureau Sweco te bekijken.

Om een beeld te geven was een filmpje gemaakt vanaf de Stationsstraat tot en met de Bentheimerstraat. Dit is een impressie, want welke bomen, bankjes en bloembakken en de exacte locaties ervan: dat is nog niet bekend. Duidelijk is, dat veel groen in de straten gewenst is. De reacties op de ontwerpen zijn positief te noemen.

Auto’s

Op het filmpje is te zien, dat auto’s vanaf de zijde van de Stationsstraat de Friesestraat inrijden. In dat eerste deel komen zo’n zes parkeerplaatsen voor de snelle boodschappen. Het is overigens nog niet voor honderd procent zeker dat er autoverkeer komt, zo liet Gert van der Kooi (programmamanager binnenstad) weten.

Woensdagavond was er een informatiebijeenkomst voor alle winkeliers, pandeigenaren en bewoners van de centrumstraten, waarop nog niet iedereen overtuigd was van de noodzaak van autoverkeer. Daarom worden de bevindingen van woensdagavond en vandaag geëvalueerd. Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. De volgende stap is het nemen van een verkeersbesluit over de veranderende situatie.

Alleen tijdens openingsuren winkels

Worden auto’s toegestaan in het noordelijk deel van de Friesestraat, dan geldt dat alleen tijdens openingsuren van de winkels. Buiten deze tijden wordt de straat afgesloten voor autoverkeer. In deze situatie rijden de auto’s rechtsaf de Schoolstraat in om vervolgens op de Wilhelminasingel uit. Beleidsadviseur Marc Pothof laat desgevraagd weten, dat de rijrichting in Schoolstraat en Bakkersteeg in dat geval worden omgedraaid. Bovendien is het uitgangspunt, dat de huidige uitritconstructie van de Schoolstraat verdwijnt en wordt vervangen door een vlakke bestrating.
Vanaf het station komt een duidelijke overgang met zebrapad naar het centrumgebied. “Wellicht”, aldus Pothof, “is het zo dat in de nieuwe situatie de nu leegstaande panden aantrekkelijker worden voor ondernemers.”

Bentheimerstraat

Was het eerst de bedoeling om het autoverkeer vanaf de Bentheimerbrug door te trekken naar de kruising met de Rijnsestraat/Tuinstraat, dat plan is nu losgelaten. De situatie blijft daardoor zoals die nu is. Auto’s kunnen derhalve de straat in tot de Spoorhavenstraat/Oostersingel.

Betrokkenen zijn regelmatig gehoord over de plannen in de centrumstraten. Tijdens twee bijeenkomsten in januari konden aanwonenden, ondernemers en pandeigenaren hun zegje doen. Dat gebeurde in groepjes per straat Er kwamen zo’n driehonderd reacties. Daar komen de reacties van woensdagavond nog eens bij. “Deze sessie gaan we ook nog evalueren”, aldus Gert van der Kooi.

“Zo vonden aanwezigen, dat de bestrating nog niet historisch genoeg oogde. Op basis van deze avond kunnen we nog niet zeggen of er wel of niet auto’s in een deel van de Friesestraat komen.”
Het voorstel aan de gemeenteraad staat vermoedelijk voor april gepland. “Wel kunnen we nu al starten met de aanbesteding voor een aannemer”, vertelt Gert van der Kooi.

Meteen na het raadsbesluit starten de werkzaamheden en in september moet de klus geklaard zijn.

Foto’s: Anna Wiers en Esselien de Groot. Impressies: gemeente Coevorden.

Bekijk HIER de presentatie van donderdagmiddag en -avond.

Lees ook:

“Auto’s in Friesestraat hebben geen toegevoegde waarde”