Coevorden – Winkeliers en pandeneigenaren, evenals aanwonenden van de Bentheimerstraat, Sallandsestraat, Friesestraat, Rijnsestraat en Schoolstraat, gingen maandag- en woensdagavond in gesprek over de nieuwe inrichting van de centrumstraten.

Daarbij werden zowel voorstellen voor inrichting met beperkte toegang voor auto’s als zonder autoverkeer voorgelegd. Veel bezoekers aan de bijeenkomsten waren niet voor het toelaten van auto’s in het centrum, al gingen er ook stemmen op dat juist wel toe te staan. Verkeersveiligheid was één van de aspecten. Zo wordt de oversteek van de Bentheimerstraat bij de Rijnsestraat en Tuinstraat als heel onveilig ervaren. Om in een deel van de Bentheimerstraat autoverkeer toe te laten, wordt niet onderschreven.

Geen toegevoegde waarde

Autoverkeer zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen worden in de Friesestraat tussen het Stationsplein en de Schoolstraat. Auto’s komen dan vanaf het station de Friesestraat in en kunnen vervolgens rechtsaf de Schoolstraat in. Deze mogelijkheid is door de eigenaren van woningen aan de Schoolstraat met gemengde gevoelens ontvangen. “Er blijkt geen toegevoegde waarde te zijn aan het toelaten van auto’s in de Friesestraat en Schoolstraat. Daarnaast vermindert het woongenot en zullen de panden in waarde verminderen.” De eigenaren gaan bezwaar aantekenen als hiertoe wordt besloten. Bij de bespreking van dit onderdeel kwam ook de positie van de Bakkersteeg op de hoek van de Schoolstraat aan de orde.

De inrichting van dit deel van de Friesestraat met autoverkeer laat zien, dat er slechts in heel beperkte mate ruimte is voor het parkeren van auto’s. Meer groen in de winkelstraten is zeer welkom, zo bleek uit de reacties.

Ingenieursbureau Sweco maakte in opdracht van het programmateam van de gemeente schetsontwerpen voor de drie winkelstraten. Hans Praamstra van Sweco noemde Zutphen als voorbeeld van inspiratie. Elementen in de plannen zijn de bestrating, de mogelijke terugkeer van de auto in sommige delen van de straten en de plek van voetgangers en fietsers. Ook kwamen situaties aan bod voor mensen met een beperking. Aan de orde kwamen de uitstallingen en de vele reclameborden die obstakels vormen. Ook werd gewezen op een goede geleidestrook voor blinden en slechtzienden.

Na beoordeling van alle aangedragen punten komt de gemeente met een nieuw ontwerp, zo liet Gert van der Kooi, programmamanager binnenstad, weten. “Dan is duidelijk wat er is gedaan met de opmerkingen. Als dingen niet zijn opgenomen, wordt uitgelegd waarom dat zo is.”

Vervolgens krijgen alle inwoners van Coevorden de gelegenheid om hun oordeel te geven. De plannen worden in februari vastgesteld en wordt de aanbesteding in gang gezet.

Heikel punt: planning in zomer

Een ander heikel punt was de planning van de werkzaamheden. In september moet de herinrichting worden afgerond. Dit houdt verband met de deadline van de subsidie van de provincie. Dat werd als heel ongelukkig beschouwd. In de zomer komen de meeste toeristen en bovendien vinden dan vele evenementen plaats.