Sleen – Tijdens een herdenkingsbijeenkomst werd donderdagochtend de adoptie van het Heckschermonument in Sleen overgedragen. De leerlingen van groep 8 van basisschool De Akker uit Sleen droegen het monument over aan groep 7.

Ilona Kroeze vertelde de aanwezigen over de familie Heckscher, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog het laatste Joodse gezin in Sleen. Voor de leden van het gezin, die allen zijn omgekomen in de concentratiekampen, zijn geen graven. Daarom is een monument opgericht waar ze toch herdacht kunnen worden.

Er werd gesproken door schooldirectrice Frederike Cleveringa. De namen van het gezin Heckscher en hun geboorte- en overlijdensdatum werden voorgelezen, er werd een bloemstuk namens de leerlingen neergelegd en een aantal kinderen droeg een gedicht voor. Sommige gedichten waren door de kinderen zelf geschreven.

Na het spelen van The Last Post was er twee minuten stilte om de slachtoffers van de oorlog te herdenken. Aansluitend werd het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen. Burgemeester Renze Bergsma sloot de herdenking af met een toespraak over vrijheid en hoe belangrijk dat ook in de huidige tijd is voor iedereen. Hij overhandigde even later in ‘Ons Centrum’ een oorkonde aan alle leerlingen van groep 8. Het was een mooie en bijzondere bijeenkomst, waarbij de verantwoordelijkheid voor het monument en de vrijheid weer zijn doorgegeven.