De raadsleden gaan vanavond, dinsdag 12 mei, tijdens hun digitale vergadering praten over het al dan niet toelaten van auto’s in Friesestraat-Noord. Er valt nog geen beslissing, maar dan is wel te peilen hoe de uitslag op dinsdag 26 mei zal zijn.

Het zal geen gemakkelijke keuze zijn. Enerzijds tellen de belangen van de ondernemers, anderzijds de belangen van de consumenten. De politieke partijen kunnen kiezen voor mogelijke belangen voor ondernemers, maar hebben ook te maken met de meningen van de achterban. Bovendien lijken enkele ondernemers ook niet overtuigd, terwijl het Centrummanagement dat juist wel is. Een ondernemer heeft bijvoorbeeld het gevoel, dat er meer belangen spelen. Deze ondernemer vraagt zich af waarom het college dit zo nodig wil doordrukken en stelt de vraag of er meer belangen spelen.

Het gaat hierbij niet alleen om de circa tweehonderd verzamelde handtekeningen van omwonenden en enkele ondernemers tegen het plan, maar ook om al die andere inwoners. Er is volop reuring op Facebook. Tja, ik hoor u bijna denken, Facebook…. Maar het zijn wel consumenten. Het regent reacties op alle artikelen over dit onderwerp op de diverse media.

Ik gun de ondernemers in het centrum van Coevorden (en natuurlijk ook in andere delen van de gemeente) echt het allerbeste. Het winkelbestand is goed gevarieerd. Ik koop alles lokaal, dus ik draag bewust mijn bescheiden steentje bij. Ik heb ook wel begrip voor ondernemers, die alles willen doen om van het centrum een mooi gebied te maken. Maar wat is de juiste stap?

Gansehof

Komend najaar bestaat winkelcentrum Gansehof 25 jaar. Ik woonde nog niet in Coevorden, maar heel kort daarna wel. Ik weet inmiddels, dat er destijds veel weerstand was tegen de komst van het winkelcentrum. Toch was het in de begintijd een mooi winkelcentrum met veel speciaalzaken en drie publiekstrekkers.

Maar al vrij snel kwam de klad erin. In de jaren die volgden waren er diverse verbouwingen. Winkels verhuisden intern of naar elders en zelfs de ingang aan de zijde van de Friesestraat werd verplaatst.

Enige jaren geleden werd het EDS-plein gerealiseerd en de Lidl verhuisde vanuit de Gansehof naar dat plein. Die vrije ruimte zie je niet, omdat die zich achter een opgetrokken muur bevindt. Ik weet het: gedane zaken nemen geen keer.

Parkeerplaatsen

Maar de parkeerplaatsen op het parkeerdek van de Gansehof en de later gerealiseerde parkeerplaatsen aan de Molenbelt hebben het winkelcentrum geen voordeel opgeleverd. Integendeel: steeds meer winkels verdwenen.

De enkele parkeerplaatsen in de Friesestraat-Noord moeten het doel hebben om de vele leegstaande panden te vullen.

Belangstelling

Er zouden, volgens wethouder Steven Stegen, gegadigden zijn. Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar gaat het om nieuwe ondernemers of zijn er verplaatsingen waardoor elders gaten vallen? En er is nogal wat te vullen aan de Friesestraat-Noord.

Perspectief

Net als in de coronacrisis willen de mensen perspectief. Er zouden gegadigden zijn, maar hoe pakken die uit. Zijn er al keiharde afspraken gemaakt of is dit nog niet het geval. In het kader van de privacy kan daarover niets openbaar worden gemaakt, dat is begrijpelijk. Als ik raadslid was, zou ik daarover meer informatie willen.

Coronacrisis

In het raadsvoorstel wijst het college zelf nog op de coronacrisis. “Er kan verwacht worden dat veel winkels en horecabedrijven zullen sluiten. Onzeker is in welke mate bedrijven en/of consumenten na de crisis de winkelstraat terugvinden. De verwachting is dat voor komend jaar in alle centra in Nederland een substantiële afname van (niet-dagelijkse) winkels en horecabedrijven en meer leegstand komt. Dit zal ook voor Coevorden gelden.”

Forse deuk

Hoe dan ook: de raad staat voor een moeilijke keuze. Het college heeft verbindend besturen hoog in het vaandel staan. Mocht de gemeenteraad besluiten het college te volgen, hoe weloverwogen dat dan ook mag zijn: dan is duidelijk dat het verbindend besturen een forse deuk heeft opgelopen.

Natuurlijk kan niet iedereen z’n zin krijgen, maar gezien de groeiende weerstand moet naast het belang van ondernemers ook gedacht worden aan hun klanten.

Argwaan

Maar hoe neem je als raad of college de argwaan weg? Reacties zijn bijvoorbeeld “Een kansloze actie, die winkels komen er niet meer. Volg het beleid en centreer de winkels rondom de Markt”, “er zal wel weer iemand een belofte hebben gedaan en die wil geen gezichtsverlies riskeren”, “We hebben het idee dat er al een plan lag en dat er voor de vorm om de mening is gevraagd”, “We kunnen discussiëren tot we een ons wegen, maar die auto komt er hoe dan ook. Is al lang besloten achter de schermen.”

Compacter

Voor mij leeft nog steeds de vraag wat nu het uitgangspunt was: een compacter winkelgebied of een compacter voetgangersgebied met behoud van de winkelstraten zoals die nu bestaan. Er zijn inmiddels enkele winkels vanuit het deel van de Bentheimerstraat tussen brug en Rijnsestraat/Tuinstraat naar voren verhuisd. Terwijl dat deel van de Bentheimerstraat blijft zoals het nu is. Ik heb de verkeerstechnische aspecten gelezen en de conclusie uit de rapportage is, dat autoverkeer daar niet mogelijk is.

Verkeer

Veel mensen vrezen voor onveilige situaties en zien gevaar in de mogelijke toeloop van consumenten via het station/de voetgangerstunnel. Het bevoorradingsverkeer komt voortaan ook via de rotonde de stad binnen. Dat is echter nu in omgekeerde richting ook het geval. Wel zien mensen gevaar voor voetgangers en fietsers, die gebruik maken van de hoofdfietsroute, in openslaande autoportieren en het kruisen van de ruimte voor voetgangers en fietsers bij de Schoolstraat.

Ik wens de raadsleden veel sterkte en wijsheid bij hun toekomstige besluit!