Coevorden – Onder de kop ‘Auto te gast’ wil het college auto’s toelaten in de Friesestraat tussen het Stationsplein en de Schoolstraat. Dit deel is volgens het college breed genoeg voor voetgangers en auto’s. Het college herhaalt dat het idee om ook auto’s toe te laten in een deel van de Bentheimerstraat van de baan is.

Op dinsdag 12 mei bespreekt de gemeenteraad in de commissievergadering dit advies van het college, waarna de raad er op 26 mei een besluit over neemt.

Ruim vierhonderd bewoners, winkeliers, eigenaren en inwoners dachten mee. Uit deze avonden bleek dat de meerderheid tegen een auto in de Bentheimerstraat was. De meningen over auto’s in de Friesestraat waren verdeeld. Adviesbureau DTNP en ingenieursbureau Sweco onderzochten de locaties en gaven een advies, ook over de verkeerstechnische gevolgen. Deze inbreng gaf, samen met de visie die er voor de binnenstad ligt, de doorslag voor het voorstel dat er nu ligt.

Binnen de toekomstvisie is de Markt het centrale hart van de historische binnenstad. Het is ‘de huiskamer van de stad’. Op dit moment liggen in Coevorden te veel winkelpanden aan een te groot voetgangersgebied. De verwachting is dat de vraag naar commercieel vastgoed alleen maar afneemt.

“De wens is daarom om het winkelgebied voor voetgangers compacter te maken. Zo wordt de herkenbaarheid van het winkelgebied vergroot, worden bezoekers meer gebundeld, wordt combinatiebezoek tussen winkels gemakkelijker en verbetert het vestigingsklimaat. Door de Friesestraat, het station, stationsplein, de rotonde en de voetgangerstunnel nadrukkelijk aan elkaar te verbinden, ontstaat een uitnodigende en representatieve entree voor de binnenstad. De precieze ruimtelijke uitwerking van de entree gaat in samenwerking met de maker van het wensbeeld, stadsarchitect Shyam Khandekar. Uiteraard worden ook ondernemers, bewoners en bezoekers weer bij deze plannen betrokken”, zo staat in het gemeentelijke persbericht.

Wethouder Steven Stegen ziet voordelen in het terugbrengen van de auto in de Friesestraat Noord: “Met ‘de auto te gast’ in combinatie met kort parkeren ontstaat een onderscheidend vestigingsklimaat voor bedrijven die de auto graag voor de deur willen hebben. Dit is nieuw in de binnenstad. Zo ontstaan er kansen om de toenemende leegstand tegen te gaan. Er hebben zich al geïnteresseerde ondernemers bij ons gemeld.”

Eerder geplaatste artikelen over dit onderwerp:

Roeland Hup (Hema) houdt pleidooi voor auto’s in deel Friesestraat

De voortekenen wezen er al op….

Plannen goed ontvangen; autoverkeer in deel Friesestraat nog onzeker (update)

Handtekeningen tegen auto’s in Friesestraat

PAC en D66 dienen motie in tegen auto’s in Friesestraat

College komt met voorstel over wel/geen auto’s in Friesestraat

Auto’s in deel Friesestraat?

“Auto’s in Friesestraat hebben geen toegevoegde waarde”