Coevorden – De fractie van het PAC heeft voor de eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Coevorden van vanavond, dinsdag 21 april, een motie voorbereid om te voorkomen dat er autoverkeer en parkeren aan de kop van de Friesestraat in Coevorden wordt toegestaan. De fractie van D66 is mede-indiener van de motie en ook aan alle andere fracties in de gemeenteraad is de gelegenheid gegeven om de motie mede te ondertekenen.

In allerlei publieke bijeenkomsten is de suggestie om in dit gebied de auto toe te staan kritisch ontvangen door zowel inwoners in het gebied, andere belangstellende inwoners alsmede ondernemers. Deze nieuwe verkeersstromen zullen tot overlast leiden in de Friesestraat, Schoolstraat en Bakkersteeg en hierdoor worden ook ondernemers getroffen.

Onrust

De suggestie dat er mogelijk nieuwe ondernemers zijn die zich uitsluitend in dit gebied zullen vestigen wanneer parkeren ‘voor de deur’ mogelijk is vindt de fractie niet relevant. Het is wat ons betreft zelfs in tegenspraak met wat we juist met de investeringen voor de verbetering van het centrum beogen. De fractie constateert dat door uitwerking van het terugbrengen van verkeer aan de kop van de Friesestraat onrust is ontstaan bij inwoners en ondernemers in het gebied.

Het beeld lijkt te ontstaan dat dit een ‘gelopen race’ is. Dit werpen wij van ons. Daarnaast vindt de fractie dat het na een bijeenkomst met de wethouder onvoldoende helder is geworden óf en zo ja op welk moment de gemeenteraad hierover nog besluitvormende inbreng heeft. Bovenstaande is voor de fractie van het PAC voldoende aanleiding om met een motie te komen.

Handtekeningen

Inmiddels heeft de gemeente meer dan tweehonderd handtekeningen tegen auto’s in een deel van de Friesestraat en de Schoolstraat mogen ontvangen van zowel aan- en omwonenden als ondernemers. Daartoe behoren ook ondernemers in een ander deel van de straat.

Lees ook:

Handtekeningen tegen auto’s in Friesestraat

Plannen goed ontvangen; autoverkeer in deel Friesestraat nog onzeker (update)