Het collegevoorstel om auto’s in een deel van de Friesestraat toe te laten verbaast mij geheel niet. Ik ging er al vanuit, omdat de voortekenen erop wezen. Daarom heb ik er de laatste dagen al over nagedacht.

Om de inhoud van het persbericht moest ik wel glimlachen of beter gezegd grimlachen. Het moet gezegd worden: er is met zorg gewerkt aan de inhoud ervan om het zo voorzichtig en positief mogelijk te brengen. Er wordt gerept over ‘de auto te gast’ en ‘het eerste stukje Friesestraat’, want zo erg is het toch niet om auto’s toe te laten voor ‘maar liefst’ circa vijf parkeerplaatsen voor ‘de snelle boodschap’ in de Friesestraat tussen Stationsplein en Schoolstraat? Terwijl de Gansehof nabij is en er extra parkeerplaatsen worden aangelegd aan de Molenbelt.

Héél andere indruk….

In januari schreef ik in de kop van een artikel een citaat “Auto’s hebben geen toegevoegde waarde in de Friesestraat”. Let wel, het gaat hier dus om een citaat van een aanwezige tijdens een inloopbijeenkomst. Het stond net op de website en daar ging de telefoon: iemand vanuit het gemeentehuis vroeg mij hoe ik daar bij kwam, deze persoon had een heel andere indruk gekregen tijdens deze avond. Dit telefoontje heb ik natuurlijk goed in mijn oren geknoopt. Ik heb geprobeerd verslagen te krijgen. Die zijn er alleen van de eerste inloopbijeenkomsten en die zouden achterhaald zijn. Ik heb ook gekeken welke berichten vanuit de gemeente leuk werden gevonden op Facebook. Dat zijn de berichten, die gaan over het toelaten van auto’s.

Verschillende meningen

Het college rept in het persbericht over verschillende meningen en meldt nog even, dat ruim vierhonderd bewoners, winkeliers, eigenaren en inwoners mee dachten. Een meerderheid was tegen auto’s in de Bentheimerstraat tot de Rijnsestraat. Over de Friesestraat waren de meningen verdeeld. Ik wil de uitkomsten niet betwisten, maar ik kan helaas niet controleren hoe de verhoudingen precies lagen.

Handtekeningen

Al wil ik niet redetwisten over de bevindingen van wie dan ook, er wordt in het persbericht met geen woord gerept over de ruim tweehonderd handtekeningen tegen auto’s van aanwonenden van de Friesestraat en Schoolstraat en bewoners van de Vriesse Poort en Rabenhaupt. Ook ondernemers hebben getekend. Ik ben benieuwd in hoeverre deze actie is meegenomen bij de afwegingen van het college.

Navraag bij de organisatie van deze actie leerde mij, dat drie ondernemers voor autoverkeer waren. Drie ondernemers stonden er neutraal in en twaalf ondernemers waren tegen, inclusief enkele personeelsleden van de Hema. Daarenboven hebben enkele ondernemers in een ander deel van de Friesestraat hun handtekeningen tegen autoverkeer geplaatst.

Nuanceverschil

Naar aanleiding van adviezen, ook over de verkeerstechnische gevolgen, is het huidige voorstel ontstaan. In het persbericht wordt nu gesproken over een compacter voetgangersgebied. Ik meen toch te weten, dat het eerder ging om een compacter winkelgebied. Dat is een nuanceverschil.

“De historie wordt beleefd in het compactere centrumgebied”, zo staat in een rapport van DTNP van eind 2017. Verplaatsing van winkels om een compacter centrum te krijgen was het uitgangspunt. De Markt zou het centrale hart worden als huiskamer.

De gemeente schrijft in het persbericht “Op dit moment liggen in Coevorden te veel winkelpanden aan een te groot voetgangersgebied. De wens is daarom om het winkelgebied voor voetgangers compacter te maken.” Zo wordt het deel van de Friesestraat tussen Stationsplein en Schoolstraat niet meer bestempeld als voetgangersgebied of is de auto toch te gast? Is gedacht aan de gasten op het terras van snackbar en café?

Ik ben ook benieuwd hoe de verkeerssituatie aan de Schoolstraat/Bakkersteeg en Schoolstraat/Wilhelminasingel eruit gaat zien. Dat is een gevolg van het toelaten van autoverkeer in een deel van de Friesestraat, maar komt nu niet aan bod.

De gemeente meent, dat door verbinding van de Friesestraat, het station, stationsplein, de rotonde en de voetgangerstunnel een uitnodigende en representatieve entree voor de binnenstad ontstaat. Ik help het de gemeente hopen. Maar gelukkig, de ondernemers, bewoners en bezoekers worden weer bij deze plannen betrokken.

Interesse ondernemers

Volgens wethouder Steven Stegen hebben zich al geïnteresseerde ondernemers gemeld bij de gemeente. Dat is fijn, dat die er opeens zijn. Het centrum wordt daardoor niet compacter. Ik had inderdaad aanwijzingen, dat een ondernemer naar dit deel van de Friesestraat zou verhuizen. Ik heb de vraag gesteld aan deze ondernemer en het antwoord was glashard ‘nee’. Nu zou het kunnen, dat de zaak nog niet rond is, dus ik houd het in de gaten. Anderzijds weet ik, dat binnen afzienbare tijd een winkelruimte in dat deel van de Friesestraat leeg komt.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is nu aan zet om een wijs besluit te nemen. Wat wijsheid is? Ja, dat laat ik graag aan de gemeenteraad over.