Gees – Gees heeft vanuit het dorpsbudget van de gemeente Coevorden ruim 11.000 euro ontvangen. Leidraad voor de besteding van het geld is de dorpsvisie en de betrokkenheid van de inwoners.

De werkgroep Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën te verzamelen, plannen te maken en deze uit te voeren. In de werkgroep zijn bestuursleden van Plaatselijk Belang Gees vertegenwoordigd. Vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen, coöperaties, werkgroepen en andere organisaties kunnen plannen indienen. Daarnaast krijgen alle inwoners van Gees rond de jaarwisseling een brief om hen de mogelijkheid te bieden een idee of plan in te dienen.

Inloopavond

Op donderdag 23 januari van 19.00 tot 22.00 uur is er in De Klimop een inloopavond. De leden van de werkgroep Dorpsbudget zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De werkgroep bestaat uit Roel Fleurke, Geert Lucas, Jan Hidding, Mina Scheperkeuter, Tineke Kiers, Henk Diedering, Gert Keep, Kees van Dijk, Gert de Groot en Henk Vleems.

In de periode van 1 tot 15 maart toetst de beoordelingscommissie de plannen op samenhang met de Dorpsvisie, financiële haalbaarheid en voldoende betrokkenheid van inwoners van Gees. De beoordelingscommissie bestaat uit drie leden van het bestuur van Plaatselijk Belang.

Meer informatie staat op de speciale pagina over het Dorpsbudget, waarin een link staat naar een formulier waarop ideeën kunnen worden ingevuld.