Coevorden – Het PAC kwam donderdagavond in de raadsvergadering met een motie, waarin aan het college wordt gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied wat betreft de stikstofproblematiek. “Hoe zijn de gevolgen voor boerengezinnen in de gemeente nu, straks en in de verre toekomst”, vroeg het PAC zich af.

Afgelopen week werd de motie over dit onderwerp van CDA, BBC2014 en PPC onderschreven door de PvdA. Het PAC stemde tegen de motie. Paulien Blaauwgeers van deze partij zei hierover: “Biodiversiteit is van belang en neerslag van stikstof zorgt voor een verzuurde bodem. Biodiversiteit helpt om klimaatverandering te bestrijden. Wij verliezen de natuur op een schaal en met een snelheid dan ooit eerder het geval was. We hebben geen tijd meer te verliezen. Vermindering van veeteelt draagt flink bij aan vermindering van stikstof.”

Wel zei zij te moeten kijken naar de persoonlijke belangen van de boeren. “Zij moeten dan ook worden geholpen bij bijvoorbeeld schaalverkleining en omscholing.”

Grote onrust

Het PAC kwam in de raadsvergadering van donderdagavond daarom met een motie. “Wij stellen vast”, aldus Jerry Stoker, “dat meerdere regeringen achter elkaar door grote bedrijven (zuivel, vlees) agrarische partijen (LTO bijvoorbeeld) en financiële organisaties (Rabobank) er voor hebben gezorgd dat het stikstofprobleem niet is aangepakt. In 2019 heeft de hoogste bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan om dit stikstofprobleem op te lossen. Boeren kunnen hierdoor keihard worden geraakt. Onze gemeente heeft een groot buitengebied met prachtige natuur én agrarische bedrijven. Het voorgestelde beleid zorgt voor grote onrust. De leefbaarheid in het buitengebied komt door de plannen onder druk te staan en daardoor kan armoede ontstaan. Wij weten niet precies wat de gevolgen van de plannen voor boeren in onze gemeente zijn.”

Hoe kan gemeente helpen?

Daarom stelde het PAC de vraag om onderzoek te doen naar de gevolgen van de plannen. “Hoe kan de gemeente getroffen boeren helpen en wat kunnen boeren in de gemeente nog meer doen aan biodiversiteit, natuurbehoud en onderhoud van het buitengebied. Daaraan kan een vergoeding worden verbonden.”

Zie ook:

“Als dit stikstofbeleid werkelijkheid wordt, raakt het alle sectoren”