Coevorden – Alle politieke partijen in de gemeente zijn tegen het realiseren van padelbanen bij CTC aan de Nordhornerstraat. Dat geldt overigens voor alle padelbanen in of bij een woonwijk. Een soortgelijke kwestie speelt in Sleen.

Michel Blanken van de PvdA: “We zijn blij met de ontwikkelingen van padel, maar dat geldt niet voor de Nordhornerstraat. Voor 31 mei moet het college een besluit nemen.” De verantwoordelijkheid voor het verlenen van vergunningen ligt bij het college, maar door middel van een motie van de PvdA en mede namens BBC2014 en CDA willen deze partijen hun mening meegeven. In zijn beantwoording liet wethouder Erik Holties weten, dat CTC inmiddels de vergunningaanvraag heeft opgeschort tot 30 september. Dat werd juist vanmiddag bekend.

Juridische kant

Het PAC en de VVD zetten vraagtekens bij de juridische kant van de zaak. “We zijn het wel eens met de motie”, aldus Paulien Blaauwgeers (PAC), “maar de beslissingsbevoegdheid ligt bij het college. En kan de vergunningaanvraag worden geweigerd?” In eerste instantie twijfelde zij of op basis hiervan haar partij de motie kon steunen. Dat deed het PAC uiteindelijk wel.

De VVD bij monde van Irma Talens was het ook eens met de strekking van de motie. “Maar kan dit juridisch gezien de rol van het college? Hebben we beleid waaraan we dit kunnen toetsen, ook met het oog op de toekomst bij andere aanvragen?” Deze partij steunde derhalve de motie niet.

Vertrutting

Sandra Katerberg van het CDA zei tijdens de beraadslagingen: “De vertrutting ligt op de loer in de maatschappij. We moeten tegenwoordig bepalen hoeveel kinderen er tegelijkertijd op een schoolplein mogen zijn.” Zij verwees in dit kader ook naar het Pearl Village Festival. “Dat is te overzien, maar in deze kwestie ligt dat anders. We moeten eens risico durven nemen en de vergunningaanvraag weigeren.”

Behoeden

Henk Mulder van BBC2014 wees op de mogelijke gevolgen voor CTC. “Wij willen de club behoeden voor een financiële strop. Als blijkt dat er meer overlast is dan is toegestaan, dan ligt een fikse schadepost in het verschiet.”

Petitie

Een soortgelijke kwestie speelt in Sleen. De omwonenden van CTC aan de Nordhornerstraat overhandigden in januari van dit jaar een petitie aan de gemeente.

Ruimte

Wethouder Erik Holties pleitte voor ruimte voor het college en de tennisclub. “We hebben geprobeerd om ruimte te vinden voor CTC op een andere locatie. We hebben zorgvuldig gekeken, maar dat is ons niet gelukt. Gezien de opschorting zal een beslissing pas na 30 september worden genomen.”

Zie ook:

Buurtbewoners dienen petitie in tegen padelbanen CTC

Buurtbewoners voelen zich gepasseerd bij bezwaren tegen padelbanen Sleen

Vergunningaanvragen padelbanen worden mogelijk opgeschort