Coevorden – De VVD toonde zich donderdagavond in de raadsvergadering over de kaderbrief 2023 teleurgesteld wat betreft de cultuursector. “Wij hadden graag ideeën gelezen over muziekonderwijs in de gemeente Coevorden’, aldus Lucie ter Waarbeek.

De VVD pleitte voor het oprichten van een platform als paraplu voor de bevordering van muziek-, dans- en toneelonderwijs. “In de kaderbrief is nauwelijks aandacht voor cultuurbeleid, in het bijzonder muziek-, dans- en toneelonderwijs. Sinds de sluiting van de muziekschool is er geen centrale plek meer waar dergelijk onderwijs kan worden gevolgd.”

De VVD vindt, dat dit onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn in de gemeente, omdat dat goed is voor geest, gezondheid en ontwikkeling. “In de begroting is ruimte te vinden om betaalbaar muziek-, dans- en toneelonderwijs voor iedereen te faciliteren.”

Daarom stelde Lucie ter Waarbeek namens haar partij voor, dat de cultuurcoach onderzoekt of een dergelijk platform haalbaar is en dat de gemeente structureel geld daarvoor vrijmaakt. Het gaat haar erom, dat docenten beter zichtbaar zijn in een platform.

Wethouder Bea Meppelink zei in haar reactie in eerste instantie, dat dergelijke initiatieven vanuit de markt moeten komen. Paulien Blaauwgeers van het PAC betreurde deze reactie, waarop Meppelink zichzelf corrigeerde: een dergelijk initiatief moet vanuit de samenleving komen.