Geesbrug – Op basisschool De Zwarm in Geesbrug wordt sinds de zomervakantie gewerkt met een combinatiegroep 1/2/3. Een spannende stap, die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat het onderwijs een enorme impuls heeft gekregen. “We kunnen veel beter tegemoet komen aan de leerbehoeftes van elk kind. Iedereen kan zijn zoals hij zelf is”, aldus leerkracht Nicolet Esders.

“Sinds de zomervakantie werken we op deze manier en de ervaringen tot nu toe zijn zeer positief”, vertelt Nicolet. “Aan de start zijn heel wat voorbereidingen voorafgegaan. Het is toch een andere manier van organiseren. Belangrijk is vooral om de lesactiviteiten zo in te richten dat alle kinderen betrokken zijn, maar wel elk kind op zijn/haar eigen niveau.”

Ze licht dit verder toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld. “In de kring bieden we bijvoorbeeld een activiteit aan met letters. Dit rond ik af met een dictee. Kinderen uit groep 3 schrijven het woord op een wisbordje terwijl de kinderen uit groep 1 en 2 het mogen tekenen, tenzij ze natuurlijk ook al kunnen schrijven. Dat laatste is namelijk een enorme meerwaarde. Kinderen die bij de kleuters al toe zijn aan lezen en schrijven kunnen heel makkelijk aansluiten. Bij anderen bij wie dat nog niet het geval is, zie je dat ze al wel kennis opslaan, waarvan ze later weer profijt hebben.”

Ronde maken

Het aandacht geven aan de drie groepen gaat heel natuurlijk. “Na de kring gaan de kleuters aan het werk in de hoeken of met hun takenkaart en geef ik uitleg aan groep 3. Daarna zorgen we ervoor dat groep 3 zelfstandig aan het werk kan. Vervolgens maak ik mijn ronde en ‘speel’ ik mee met de kinderen van groep 1/2 in de hoeken. Op deze manier bieden we spelenderwijs de ondersteuning die de kinderen nodig hebben.”

De ouders reageren ook positief. “Zo kwam er een ouder bij mij van een 5-jarig kind die aangaf dat haar kind thuis ineens een letterlied zong en thuis woordjes wilde gaan schrijven. Het is een mooie bevestiging dat kinderen met plezier naar school gaan en uit zichzelf al willen leren.”

Onderwijsassistent

De leerkracht staat er niet helemaal alleen voor. “We splitsen de groep zo nu en dan op. Zo is er een onderwijsassistent die met groep 1 en 2 buiten speelt, waardoor ik mij kan richten op groep 3. Ook op andere momenten springt de onderwijsassistent bij. Daarnaast hebben we de beschikking over stagiaires. Als school bieden we studenten dan ook graag een stageplek.”

Het werkplezier van de leerkracht zelf is ook vergroot. “Ik vond werken in groep 1 en 2 al heel leuk, maar de huidige manier van werken geeft het een extra dimensie en mij ook enorm veel energie. Elk kind is ’s ochtends blij als we het dictee gaan doen. Er wordt gejuicht en geroepen dat het hun lievelingsonderdeel is. Daarnaast hebben ze ook heel veel plezier met elkaar”, besluit Nicolet.

Foto’s/tekst: Gerjo Stegeman/Onderwijsstichting Arcade.