Coevorden – De voortgangsrapportage over het centrum van Coevorden staat voor de commissievergadering op dinsdag 22 juni op de agenda bij de ingekomen stukken. Er wordt een compleet overzicht gegeven van hetgeen is gebeurd en nog moet gebeuren.

Momenteel wordt gewerkt aan het plan van aanpak voor de Weeshuisweide. Het is de bedoeling om in het najaar het ontwerp klaar te hebben nadat de raad, inwoners en andere belanghebbenden zijn gehoord. De aanpak kan in 2022 plaatsvinden, waardoor de Weeshuisweide onderdeel wordt van Kasteelpark Coevorden. Het gebied is geschikt voor evenementen. De realisatie van het gebied Markt en Haven staat voor 2023 in de planning. Plannen ervoor worden in 2022 gemaakt.

Weeshuisweide

Het gebied Weeshuisweide omvat een aantal projecten: de Weeshuisweide als onderdeel van Kasteelpark Coevorden, het realiseren van een ambachtscentrum, het verfraaien van de bestaande gevels en het verbeteren van het straatbeeld door de afvalcontainers op een mooie manier weg te werken.

Friesestraat-Noord

Aan bod komt ook het leegstandsprobleem in de Friesestraat-Noord, de situatie in winkelcentrum Gansehof wordt dramatisch genoemd. “De gemeente en het centrummanagement hebben de gesprekken met de eigenaar van de Gansehof geïntensiveerd. Momenteel worden concrete scenario’s besproken”, zo staat in de plannen. Overigens hebben Blokker en Op = Op Partijverkoop zich enige geleden in de Friesestraat-Noord gevestigd met het oog op toekomstig autoverkeer en zeven parkeerplaatsen in dit deel van de straat.

Citadelpunt e.o.

Met het ontwerp voor Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide is het de bedoeling om bijzondere plekken als het kasteel en het arsenaal meer met elkaar te verbinden en een schat toevoegen. “De voormalige notaristuin, zo staat te lezen, leent zich voor uitbreiding met twee nieuwe bouwblokken met appartementen om zo meer levendigheid toe te voegen. In vormgeving zijn de gebouwen in maat en schaal vergelijkbaar met het postkantoor, het waterschapsgebouw en hotel De Vlijt.” Voor het citadelpunt staan gebouwen van maximaal vier tot vijf bouwlagen met kap op het programma.

Parkeren

Bij de inrichting wordt voorrang gegeven aan voetgangers en fietsers. “Er is nog steeds voorzien in voldoende parkeerplaatsen in de binnenstad op loopafstand van de nieuwe huiskamer.” Zoals reeds bekend was, wordt het parkeren op de markt verplaatst en verspreid over de binnenstad. Er komen extra parkeerplaatsen op de Molenbelt en het Bogasterrein. Ongeveer een kwart van het huidige aantal parkeerplaatsen blijft behouden op de Markt en omgeving. Tijdens de weekmarkt kan een extra deel worden ingezet als parkeervoorziening. Langparkeren kan onder andere op De Pampert en op De Holwert.

Kerkstraat/Sallandsestraat

Er is voor gekozen om de hervormde kerk weer in het hart van de buurt te zetten. De huidige parkeerplaatsen worden vervangen door een fraai kerkplein met passende bebouwing. Een deel van de huidige parkeerplaatsen komt daarbij naar verwachting te vervallen.

Kosten

Voor de plannen zijn de kosten als volgt gedekt: provincie Drenthe, 1,5 miljoen; gemeente Coevorden, 2 miljoen; private partijen, 1 miljoen.

De complete agenda met bijbehorende stukken van de commissievergadering is hier te vinden.

Foto: vorig jaar kon worden gestemd op de modellen voor een berceau (pergola).

Zie ook:

Zwarte Hond presenteert ambitieuze plannen voor binnenstad

Gemeente presenteert ontwerpen berceau voor Kasteelpark

Gemeente laat parkeermodel maken