GGD Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe maken zich grote zorgen over het hoge aantal besmettingen in verzorghuizen en  woonzorgcentra in de provincie. Volgens Hans Kox, directeur Publieke Gezondheid van de GGD, is het alle hens aan dek. “De druk op de zorg in Drenthe heeft een kritiek niveau bereikt. We zien in veel verpleeg- en verzorgingstehuizen en woonzorgcentra het aantal besmettingen onder zowel bewoners als personeel nog steeds snel oplopen.” Voor Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, is de ernstige situatie aanleiding om opnieuw een klemmend beroep te doen op de inwoners: “Houd je juist nu aan alle maatregelen en blijf zoveel mogelijk thuis.”

Inmiddels is de nood zo hoog dat vanaf vandaag Defensie helpt bij woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen. Er is in het centrum sprake van een uitbraak van het virus onder zowel bewoners als personeel. Defensie komt de komende drie weken helpen. In totaal zijn bij 25 Drentse verzorghuizen en woonzorgcentra uitbraken van het coronavirus.

Het aantal besmettingen in Drenthe is sinds de uitbraak van het coronavirus nog niet zo hoog geweest. De meeste besmettingen in de provincie vinden momenteel plaats onder 50- tot en met 59 jarigen in de thuissituatie, tijdens bezoek van/bij familie of vrienden. Kox maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. “Zeker tegen de achtergrond van de verspreiding van de zeer besmettelijke Britse variant van het virus, die nu ook in Drenthe is geconstateerd tijdens een steekproef. Bovendien zien we dat de druk op de acute zorg in de ziekenhuizen onverminderd hoog blijft.”

Kox en Out wijzen er op dat de continuïteit van de zorg in de verpleeg- en verzorgingstehuizen evenals in de gehandicaptensector in het geding is. Ze omschrijven de situatie als ‘nijpend’.  Door ziekte van personeel wordt inmiddels ook een beroep gedaan op vrijwilligers van het Rode Kruis. Zorgpartners verenigd in het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland doen een dringend beroep op (ex-)zorgmedewerkers om te helpen. Vooral verpleegkundigen en verzorgenden zijn heel hard nodig.