Coevorden – De conceptvisie voor de binnenstad is klaar. Het college van burgemeester en wethouders en de stuurgroep stemden in met de conceptvisie. Stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond stelde de visie op in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen in de binnenstad. Ook Centrummanagement Coevorden en Domesta staan volledig achter de visie.

De gemeenteraad praat direct na het zomerreces over de Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide.

Eigenheid

Na een half jaar met publieksbijeenkomsten, overleg met een denktank vanuit de gemeenschap en tussentijdse rapportages en analyses van De Zwarte Hond ligt er nu een visie die de eigenheid van de stad versterkt en tot een plek maakt waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door hetgeen Coevorden te bieden heeft.

Aan veel ideeën en wensen is gehoor gegeven: meer water bij de haven, een overkapping op de Markt, terrassen midden op de Markt, plaats voor de weekmarkt en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Huiskamer

Zo wordt de Markt de ‘huiskamer’ van de binnenstad, conform de centrumvisie. In de visie zijn veel verwijzingen naar de rijke historie van Coevorden. Zoals het terugbrengen van de koevoorde, een verwijzing naar de veemarkthal, en de realisatie van een bastion aan de Markt en het centraal stellen van het enige kasteel in Drenthe.

Ook is ‘minder blik in de binnenstad’ in het plan terug te vinden. Het aantal parkeerplaatsen op de Markt en Weeshuisweide wordt in het plan van De Zwarte Hond minder. Coevorden neemt daarmee een belangrijke stap om de focus te verleggen van winkelstad naar bezoekersstad.

Rode draad

Half januari van dit jaar was er een startbijeenkomst voor alle betrokkenen en werden de uitgangspunten vastgesteld. In april hield De Zwarte Hond werkateliers waarin inwoners en organisaties met een maquette aan de slag gingen. Ruim driehonderd mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid. Van alle ideeën werden foto’s gemaakt en hieruit analyseerde De Zwarte Hond een rode draad.

Trots

Wethouder Jan Zwiers is trots op de visie zoals die er nu ligt. “En niet alleen vanwege de inhoud, maar ook omdat het op zo’n mooie manier tot stand gekomen is. Samen met ondernemers, organisaties en inwoners. Precies zoals we dat graag willen.” Hij waardeert ook de rol van De Zwarte Hond. “Zij voelen goed aan wat wij willen.”

Kasteelpark

Het concept Kasteelpark vormt de basis voor de stedenbouwkundige uitwerking van Markt, haven en citadelpunt. Het vergroenen van het gebied is hierbij een belangrijk speerpunt. Door minder verharding en minder parkeren ontstaat de kans voor meer groen en meer water en krijgt Coevorden een zichtbaar groene vesting. Meer groen versterkt de biodiversiteit en geeft verkoeling.

Meer groen en blauw

Op de Markt komen frisgroene eilanden met bomen die het stenige en kille karakter van de markt verzachten. Het parkeren op de Weeshuisweide maakt plaats voor een groene parkruimte. Er komen een bijzonder terras en moestuin. De gracht van weleer op de Weeshuisweide wordt zichtbaar gemaakt met een bijzonder bollenmengsel, zodat die blauw kleurt van de bloeiende bloemen. Aan de randen van het gebied is het denkbaar om bestaande gevels te vergroenen door geveltuinen. Het verwijderen van een aantal tegels voor de panden biedt ruimte voor klimplanten en stokrozen.

Op de Markt komt een groen dak, een buitenpodium voor optredens, dat wordt voorzien van een waterretentielaag. Overtollig regenwater wordt via de boogconstructie en bijzondere gootelementen afgevoerd naar de Haven. Het water is een bijzonder speelelement voor kinderen en (groot)ouders van Coevorden.

Aanvullend hierop voorziet het plan bij de haven in een extra waterberging. Die uitbreiding komt er in een vorm van een ondiepe waterpartij die in terrassen oploopt.

Parkeren

Er wordt ingezet op een autoluwe omgeving. Dit betekent dat voorrang wordt gegeven aan voetgangers en fietsers. Er is nog steeds voorzien in voldoende parkeerplaatsen in de binnenstad op loopafstand van de nieuwe huiskamer. Het parkeren op de Markt wordt verplaatst en verspreid over de binnenstad. Op de Molenbelt het Bogasterrein komen nieuwe parkeerplaatsen.

Een voorwaarde is dat de looproutes van deze parkeerplaatsen naar Markt, haven en winkelstraten aantrekkelijk moeten zijn voor de bezoekers.

Rond en onder de markthal kunnen markten en concerten worden gehouden. Op de Weeshuisweide en de Markt is ruimte voor grotere evenementen. In de haven kunnen boten aanmeren, net als de watertaxi vanuit De Huttenheugte.

Notaristuin en citadelpunt

De voormalige notaristuin leent zich voor uitbreiding met twee nieuwe bouwblokken met appartementen. Zo ontstaat samen met het voormalige postkantoor en nog te verbouwen waterschapsgebouw een geheel van woongebouwen. Het realiseren van woningen voegt levendigheid en activiteit toe aan deze zijde van het plein. Aan de kade aan het water past een derde, meer publiek gebouw. Bouwmassa’s van maximaal vier tot vijf bouwlagen met kap zijn goed inpasbaar op de citadelpunt. De ruimte tussen de gebouwen op de citadelpunt kan als omsloten tuin opgevat worden.

Bouwen aan historie

Coevorden werkt aan een uitnodigende binnenstad waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van historie, water en gezelligheid en waar het fijn wonen is. ‘Bouwen aan historie is een samenwerking tussen Centrummanagement, gemeente en Domesta, waarbij vele ondernemers, organisaties en inwoners betrokken zijn. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door het binnenstadsfonds van de provincie Drenthe.’

Eindrapport

Het eindrapport en de conceptvisie zijn hier in te zien. Ook staat meer informatie op de gemeentelijke website.