Coevorden – De gemeenteraad ging zojuist akkoord met het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van 1,3 miljoen voor het parkeerdek van winkelcentrum Gansehof, zij het hier en daar schoorvoetend. Vorige week tijdens de commissievergadering werd nog een slag om de arm gehouden in afwachting van antwoorden op de gestelde vragen.

“Of we willen of niet, we hebben contractuele verplichtingen”, trapte Thieno Nijenbanning van BBC2014 af. “Het parkeerdek dient adequaat hersteld te worden en blijvend te worden opgenomen in de openbare parkeerruimte. Wel moet het contract in 2025 met de eigenaar van de Gansehof, de Kroonenberg Groep, worden aangepast zodat we over 25 jaar niet voor hetzelfde probleem zijn.”

Late beantwoording

Jerry Stoker van PAC betreurde het, dat de vragen die tijdens de commissievergadering van afgelopen week pas vandaag zijn beantwoord. Hij toonde enkele beelden van het parkeerdek, die op dat moment slechts beperkt in gebruik bleek. “Terwijl de Markt, de Weeshuisweide en de Molenbelt vol staan.” Het Centrummanagement had de afgelopen week van zich laten horen en benadrukt dat de parkeerruimte van essentieel belang is.” Hij beklemtoonde dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn, zodat eerder gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Hij vindt wel, dat de prijs per parkeerplaats wel hoog is.

Niet alert

Sandra Katerberg van het CDA vond zo’n bedrag niet te bevatten. “Het gaat wel om gemeenschapsgeld. De gemeente is niet alert genoeg op oude huurcontracten. Hoe kunnen we voorkomen, dat er nog meer lijken uit de kast komen.” Net als Stoker vond zij de beantwoording van de vragen veel te laat.

Henk Bouwers van PPC stelde, dat er snel moet worden gerepareerd, “voordat nog meer schade ontstaat.” Michel Blanken van de PvdA vroeg zich af of het huidige contract kan worden opgezegd en of de parkeerruimte dan wel beschikbaar blijft. “En als we niet instemmen, wat gaat er dan gebeuren?”

Amendement

Floris Vulto van de VVD leek het duidelijk, dat de gemeente zich heeft gebonden aan een wurgcontract. “Dit herstel moeten we daardoor doen. Wel moeten er andere voorwaarden komen voor het contract vanaf 2025.” Hij diende een amendement in, dat het college in 2025 gunstige voorwaarden bedingt en zo nodig het contract ontbindt of niet verlengt. Het parkeermodel kan wat de VVD betreft dan worden aangepast om op een goede manier in een openbare parkeerbehoefte te voorzien.

Het amendement werd niet gesteund door de andere fracties. Zij vinden, dat de garanties voor het vernieuwen van het contract in 2025 voldoende zijn.

Zie ook:

Gemeenteraad stelt besluit over parkeerdek Gansehof uit