Burgemeester Renze Bergsma van de gemeente Coevorden bezocht vanochtend inwoners van de gemeente Coevorden om hen te vertellen, dat zij een koninklijke onderscheiding krijgen. Het gaat om maar liefst vijftien personen. Vanmiddag is er in het gemeentehuis een bijeenkomst voor alle gedecoreerden en hun familie. Foto’s hiervan worden straks toegevoegd.

Twee ridders

De heren Rob van Bommel uit Dalerveen en Johan Lambregts uit Meppen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Rob van Bommel (74): Reddingsbrigade Nijmegen, esgever, badcoördinator, voorzitter technische commissie, lid ‘Auto te water’, 1998-heden; PUM (Programma uitzending managers) Expert PUM 2012–heden; Reddingsbrigade Zuidoost-Drenthe, voorzitter, 2013-heden; Zorggroep Treant woonzorgcentrum De Schutse, chauffeur, 2014-heden en voorzitter cliëntenraad, 2017-heden; Stichting glasvezel Zuiderveld, penningmeester, 2015-heden; CCR (Centrale Cliëntenraad), vicevoorzitter wonen en zorg, Treant, 2017-heden. Met Van Bommel werd via de livestream contact gezocht, omdat hij momenteel in het buitenland bivakkeert.

Johan Lambregts (68): Nationaal Museum Verpleging en Verzorging, initiatiefnemer en medeoprichter, bleef nationaal stimulator, 1993-heden; Den Treek Groep, Strategisch Gezelschap Den Treek, onbezoldigd ondersteuner en later voorzitter, 1998-2019; Project V&V, VWS Beroepsprofiel verpleegkundige 2020, projectleiderschap, 2011-2012. Extra inspanningen naast zijn projectleiderschap canon verpleegkunde, 2015-heden; Stichting Europees Verpleegkundig Congres, naast betaald projectleiderschap 45% onbezoldigd, 2020-2023; Project ‘Wat een beeld van een verpleegkundige’, oprichter, Buitengasthuis Meppen, 1993-heden

Lid in de orde van Oranje Nassau

Tot Lid in de Oranje van Oranje Nassau zijn benoemd Miny Soppe-Assen uit Dalen, Henk Wilting uit Dalen, Jan Pol uit Aalden, Lammert Alting uit Schoonoord, echtpaar Geert Kiers en Janny Kiers-Koopman uit Noord-Sleen, Harm Gerding uit Sleen, Ans Hegen-ten Kate uit Sleen, Jan van Lenthe uit Sleen, het echtpaar Bert Velema en Lida Velema-Slief uit Coevorden, Fennie Kok-Soetebier uit Coevorden, Rein Vroege-Kregel uit Coevorden

Miny Soppe-Assen (81): Computerclub Dalen en Schoonebeek, lesgever, ondersteuner en bestuurslid, 2007-heden

Henk Wilting (64): Stichting Volksvermaken & Oranjecomité, voorzitter, 1988-heden; DOE-Plein Daol’n, voorzitter, 2017-heden

Jan Pol (53): Protestantse Gemeente Aalden, vrijwilliger, 1998-2018; Zwembad Zweeloo, vrijwilliger, 2004-heden; Tennisclub LTC, vrijwilliger, 2014-heden; Sponsorcommissie VV Sweel, lid, 2014-heden; Voetbalvereniging VV Sweel, vrijwilliger, 2016-heden

Lammert Alting (71): Hengelsportvereniging De Voorn in Schoonoord, bestuurslid, 1986-heden

Geert Kiers (77): EHBO afdeling Sleen, voorzitter, 1993-2011; Toneelvereniging Noord-Sleen, decorbouwer, 1997-heden; AED-commissie, hoofd uitvoerder, 2010-heden; Stichting Dorpstuin Diphoorn, vrijwilliger, 2012-heden; Bridgeclub Noord-Sleen, voorzitter, 2013-heden

Janny Kiers-Koopman (77): Kalligrafencollectief Zuidoost-Drenthe: stimulator, drijfveer en penningmeester, 1991-2018; Openbare basisschool De Vlinderhof Noord-Sleen, overblijfmoeder, verkeersmoeder, handwerkmoeder en schoolreismoeder, 1995-2010; Vrouwen van nu afdeling Noord-Sleen, penningmeester/secretaris, 2001-heden

Harm Gerding (77): Paardensportcentrum Sleen, stalbeheerder, 1990-heden. Hij kwam in stijl naar het gemeentehuis: met paard en wagen

Ans Hegen-ten Kate (69): Beatrixfonds, collectant 1992-heden; Even Kieken, gastvrouw, 2005-2011; Zorggroep Treant, lid OR-groep, 2006-2015; Stichting Vrienden van Holdert, voorzitter, 2012-2018; Treant – woonzorgcentrum Holdert, activiteitenbegeleidster, 2015-heden; Gymvereniging Sleen, voorzitter, 2016-heden; Stichting Streekeigen Sleen, bestuurslid, 2017-2022

Jan van Lenthe (79): Missionaire Werkgroep Kerken Sleen, bedenker, schrijver, regisseur kerstreis Sleen, 1999-2001, 2006-2007, 2011-2012, 2016-2017 en 2022-heden; hervormde en gereformeerde kerk Sleen, bedenker, schrijver, regisseur bijzondere musical voor convenant samengaan kerken, 2008-2010, en musical voor fusie kerken, 2012-2014; boek voor en over een inwoner van Sleen, schrijver, 2015-2016; Zuidenveld Sleen, Buurt van Sleen, bedenker/ontwikkelaar straatversiering, 2016-2017; Project Kruisweg-staties, protestantse kerk Sleen, begeleider bijzonder project 2019-2021

Bert Velema (68) Lida Velema-Slief (68): BSV Tuindorp, voorzitter en vrijwilliger, 1991-heden

Fennie Kok-Soetebier (68): Buurt- en Speeltuinvereniging Binnenvree, secretaris/bestuurslid, 1985-heden; Nierstichting, collectant/wijkcoördinator, 1998-heden; Stichting Alzheimercafé Coevorden, gastvrouw, 2015-2023; Reünie van over de Brugge, bestuurslid, 2018-2022; woonwijkcentrum De Schutse, vrijwilliger, 2020-heden

Rein Vroege-Kregel (77): zorgcentrum St. Franciscus, vrijwilliger, 1999-heden; zorgcentrum Aleida Kramer, vrijwilliger, 2008-heden