Coevorden – In de commissievergadering van vanavond is besloten om pas later een besluit te nemen over het herstel van het parkeerdek van winkelcentrum Gansehof. Er is sprake van lekkage. In de raadsvergadering van dinsdag 13 september wordt antwoord gegeven op een aantal vragen, waarna de raad een besluit zal nemen. Er is sprake van lekkage op het parkeerdek.

Winkelcentrum Gansehof bestaat deze maand 27 jaar. In de loop der jaren is al heel wat verspijkerd aan het parkeerdek net als aan het winkelcentrum. Met name de tegels op het parkeerdek werden diverse malen gelicht om problemen te verhelpen.

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het herstel van het dak en daarvoor een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen. De raad gaat niet zonder meer akkoord, zelfs werd gesproken over het niet verlengen van het contract.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud als huurder van het parkeerdek, omdat het dient als openbare parkeergelegenheid. De Kroonenberg Groep is verantwoordelijk voor de draagconstructie.

Jerry Stoker van het PAC zette vraagtekens bij de term openbare parkeergelegenheid, omdat het parkeerdek volgens de mededeling bij de ingang na sluiting van de winkels is afgesloten. Dat is overigens al jaren niet meer zo. Hij vreest, dat mensen door de mededeling op het verkeerde been worden gezet. Hij vroeg zich daarnaast af hoeveel automobilisten gebruikmaken van het parkeerdek. Er zijn automobilisten, die liever niet het parkeerdek oprijden. Enige tijd geleden werd bovenaan de helling in het midden een betonnen balk geplaatst, die het er niet gemakkelijker op maakt.

Floris Vulto van de VVD vroeg zich af hoe het zit met de verdeling tussen huurder en verhuurder. “Waarom is het onderhoud volledig een zaak van de gemeente?” Hierop inhakend vroeg Eddie van der Weide van de PvdA zich af of de Kroonenberg Groep gaat bijdragen aan het herstel van het parkeerdek.

Sandra Katerberg stelde de vraag of het parkeerdek wel moet worden behouden, waarop Henk Bouwers van PPC het idee opperde om het contract niet te verlengen. Het huidige contract loopt tot 2025. Wethouder Steven Stegen zei daarop, dat de parkeerruimte onderdeel uitmaakt van het totaalaantal parkeerplaatsen. Ton Soppe van BBC2014 wil graag een oplossing, zodat de gemeente over 25 jaar niet weer met een enorme kostenpost zit.

Lekkages Gansehof: gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud parkeerdek