Coevorden – De voetgangerstunnel bij het station is officieel geopend. Dat ging heel eenvoudig door het openen van een hek. Deze taak werd volbracht door wethouder Jeroen Huizing, gedeputeerde Cees Bijl, Dorothé Wennekendonk (directeur ProRail Noord-Oost), David van Dasler (directeur Heijmans Infra Integrale Regioprojecten) en Maarten Haverkamp (regiodirecteur NS).

Tevoren kwamen belangstellenden bijeen in bakkerscafé De Loods, waar bij het kopje koffie of thee een speciaal Vonkenkoekje, verwijzend naar de vonken in de tunnel, werd geserveerd.

Vanaf de Holwertzijde ging het gezelschap de tunnel in terwijl vanaf de andere kant belangstellenden ook een kijkje kwamen nemen. Er waren diverse korte toespraken. Wethouder Jeroen Huizing bedankte alle betrokken partijen, waaronder het Platform Gehandicaptenbeleid dat adviezen heeft gegeven.

Tunnelvisie

In de tunnel is het kunstwerk Vonkentunnel te zien, ontworpen door Hans Muller. Hij heeft reeds ontwerpen voor diverse tunnels gemaakt. “Mij wordt dan ook wel verweten, dat ik een tunnelvisie heb”, zei hij in zijn humorvolle toespraakje. Een tweede kunstwerk van hem komt in de vijver, die momenteel wordt gegraven, aan de Holwertzijde. Dat kunstwerk met als naam ‘Viraal Spiraal’ verwijst naar vestingstad Coevorden.

De voetgangerstunnel is 5,5 meter breed en heeft veel inval van daglicht. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand gebruikmaken van de onderdoorgang via de hellingbaan of van de trappen, voorzien van een fietsgoot.

De verwachting is dat eind dit jaar, begin volgend jaar het hele stationsgebied opgeleverd kan worden.

Tijdelijke verplaatsing busstation

De volgende stap is, in verband met de herinrichting van het Stationsplein, dat het busstation tijdelijk wordt verplaatst naar de Holwertzijde. Dat kan nu, omdat de tunnel geopend is. Het busstation komt ter hoogte van de parkeerplaats aan de Parallelweg. De voorbereidingen starten in maart, het busstation is in gebruik van april tot en met oktober. In november 2020 wordt alles in originele staat hersteld.

Geoormerkt geld

Het geld voor de herinrichting van de stationsomgeving komt uit de zogenoemde RSP-gelden (RSP staat voor Regiospecifiek Pakket) vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Het gaat daarbij om 36 miljoen euro. Voorwaarde is, dat de gemeente daaraan 7,55 miljoen euro bijdraagt. Sinds 2009 reserveert de gemeente daarvoor jaarlijks bijna 350.000 euro. De gelden zijn geoormerkt en dienen besteed te worden aan spoorgerelateerde zaken.

Resultaten tot nu toe

De spoorboog op het Europark was het eerste resultaat. Omdat rangeren in het centrum daardoor verleden tijd werd, zijn twee sporen weggehaald en is de tunnel aangelegd. Er kwamen meer fietsenstallingen.

Aan de Holwertzijde is een kademuur aangelegd zodat de gracht doorgetrokken kan worden. De nieuwe gracht krijgt een bergende functie en staat door de aanleg van buizen in verbinding met de noordelijke stadsgracht. Het water in die gracht kan daardoor beter ververst worden. Verder is er aandacht voor veel groen in de omgeving van het station.

Lees ook:

Busstation komt tijdelijk aan Parallelweg

Tunnel bij station wordt donderdag geopend