Coevorden – De voetgangerstunnel bij het station in Coevorden wordt donderdag 27 februari officieel geopend. Ook is dan de onthulling van het kunstwerk Vonkentunnel in de tunnel.

De opening is van 14.30 tot 15.30 uur. Na de officiële opening is de tunnel voor iedereen toegankelijk. Gebruikers van de tunnel kunnen hun fiets aan de hand meenemen.

Door de aanleg van de tunnel is het mogelijk om ook aan de Holwertzijde van het station te parkeren, voorlopig alleen voor auto’s. Later dit jaar worden aan die kant ook fietsenstallingen geplaatst.

De verwachting is dat eind dit jaar, begin volgend jaar het hele stationsgebied opgeleverd kan worden. Sinds de start van de werkzaamheden zijn twee sporen weggehaald en is de tunnel aangelegd. De oude fietsenstalling is verplaatst en uitgebreid naar 238 dubbellaagse stallingsplekken, 160 reguliere fietsklemmen en 28 kluizen.

Aan de Holwertzijde is een kademuur aangelegd zodat de gracht doorgetrokken kan worden. De nieuwe gracht krijgt een bergende functie en staat door de aanleg van buizen in verbinding met de noordelijke stadsgracht. Het water in die gracht kan daardoor beter ververst worden. Verder is er aandacht voor veel groen in de omgeving van het station.

Het geld voor de herinrichting van de stationsomgeving komt uit de zogenoemde RSP-gelden (RSP staat voor Regiospecifiek Pakket) vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Het gaat daarbij om 36 miljoen euro. Voorwaarde is,dat de gemeente daaraan 7,55 miljoen euro bijdraagt. Sinds 2009 reserveert de gemeente daarvoor jaarlijks bijna 350.000 euro. De gelden zijn geoormerkt en dienen besteed te worden aan spoorgerelateerde zaken. Ook de spoorboog op het Europark is bekostigd vanuit dit geld.

Er zit schot in de werkzaamheden aan de tunnel

Oplevering tunnel is eind dit jaar

Werk aan tunnel vordert gestaag