Coevorden – De gemeenteraad van Coevorden vergadert vanavond, dinsdag 7 december, vanaf 19.30 uur in de raadzaal. Er is vanwege de coronamaatregelen geen gelegenheid voor pers en publiek de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is via livestream te volgen via deze link. Daar staan ook alle agendapunten met bijbehorende stukken.

Er zijn belangrijke bespreekpunten: de locatiekeuze voor nieuwbouw van De Nieuwe Veste, de Woonvisie, het Woonwagenbeleid, de instandhouding van fundaties van de Bentheimerpoort en de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de Dutch TechZone.

Een selectie van eerder geplaatste artikelen over deze onderwerpen:

Project Bentheimerpoort kost ruim 1 miljoen euro

“Veel geld voor een bak met stenen”

Heeft de gemeenteraad nog een keuze?

Raad moet kiezen tussen twee locaties voor De Nieuwe Veste

Raadsleden vragen om duidelijker kostenoverzicht Nieuwe Veste

Woonwagenbeleid sluit aan op woonvisie

“Maak vaart met het woonwagenbeleid”

Inbreiding voor woningbouw roept vragen op