Coevorden – Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht welke locatie het meest geschikt is om het nieuwe schoolgebouw voor De Nieuwe Veste te bouwen. Twee locaties zijn door een onderzoeksbureau bekeken: de huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan en bedrijventerrein Holwert-Midden.

Het onderwerp komt aan bod in de commissievergadering op dinsdag 23 november. De vergadering begint reeds om 18.30 uur en is te volgen via livestream via deze link.

Uit onderzoek blijkt dat beide locaties geschikt zijn en de kosten voor nieuwbouw gelijk zijn voor beide locaties. Op Holwert-Midden dient wel grondsanering plaats te vinden.

Een voordeel van nieuwbouw op Holwert-Midden is dat De Nieuwe Veste niet hoeft te zoeken naar tijdelijke huisvesting. Voor het aantal leerlingen maar ook de grote machines die voor techniekonderwijs worden gebruikt is het lastig om een tijdelijk gebouw te vinden. Ook kan de school op Holwert-Midden meer samenwerken met het bedrijfsleven. Door de gunstige ligging nabij het trein- en busstation is de school goed bereikbaar. De goede bereikbaarheid geeft een impuls voor het mogelijke vestigen van internationaal mbo. Door deze voordelen gaat de voorkeur van het college uit naar nieuwbouw op Holwert-Midden. Het onderzoek wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad zodat die een keuze kan maken.

Opwaardering Holwert-Midden

Holwert-Zuid en het stationsgebied zijn afgelopen jaren al flink opgeknapt. Holwert-Midden heeft een opwaardering nodig om aan te kunnen sluiten bij de omgeving. Het gebied kent leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen. De komst van De Nieuwe Veste kan vernieuwing van het gebied op gang brengen en andere ontwikkelingen aantrekken met betrekking tot onderwijs en bedrijfsleven. De ontwikkelingen kunnen de regiofunctie van Coevorden hierdoor nog meer versterken.

Nieuwbouw

Eind vorig jaar maakten De Nieuwe Veste en de gemeente Coevorden bekend dat er een nieuw schoolgebouw moest komen. De huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan is te groot en brengt daardoor veel onnodige kosten met zich mee, ook voldoet het niet meer aan de onderwijsbehoeften van deze tijd. Dit voorjaar bleek uit onderzoek, in opdracht van de gemeenteraad, dat nieuw bouwen meer mogelijkheden biedt dan het renoveren van het huidige gebouw. De kosten hiervan zijn ook nagenoeg hetzelfde. Het onderzoek naar de locatie is het vervolgtraject hierop en belangrijke stap in de ontwikkeling.