Coevorden – In de vergadering van de raadscommissie ontstond enige onduidelijkheid over de term inbreiding en in welke mate die zou moeten plaatsvinden. Wethouder Steven Stegen geeft namens het college de voorkeur aan inbreiding, maar sluit uitbreiding niet uit.

Margriet Fissering van de VVD vond de zin, dat inbreiding voor uitbreiding gaat, wat al te stellig geformuleerd. “Wij willen het open karakter in de dorpen graag behouden. Waarom is toch gekozen voor inbreiding terwijl we de charme van de dorpen willen behouden.” Wethouder Stegen wil juist de omgeving beschermen. “Maar in sommige dorpen is inbreiding nauwelijks mogelijk.”

Geen heilige huisjes

Lars Hoedemaker van D66 concludeerde uit de woorden van wethouder Steven Stegen, dat ook stads- en dorpsweides en brinken in de dorpen kunnen worden benut na de opmerking van de wethouder dat er geen heilige huisjes zijn. Hoedemaker kreeg bijval van Jerry Stoker van het PAC. “Begrijp ik het goed”, aldus Stoker, “dat voor de wethouder van Belangen Buitengebied Coevorden brinken niet meer heilig zijn?” Dat ontkende Stegen: “Ik heb alleen willen zeggen, dat we moeten kijken naar de situatie per dorp. Het lijkt me niet logisch om brinken vol te bouwen.”