Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Aalden – Aelderstraat 19a: voor het oprichten van een afhaalpizzeria

Coevorden – Rhododendron 24B: voor het vervangen van kozijnen en gevelpanelen (aanvraag)

Wachtum – Giestee 4: voor het legaliseren van een uitrit (aanvraag)

Coevorden – naast Kasteel 2: voor verplaatsing paviljoen van Weeshuisweide naar Notaristuin (aanvraag)

Coevorden – Weijerswold 18: voor het kappen van drie eiken (aanvraag)

Coevorden – Comm Gaarlandtlaan 3: voor het kappen van een es (aanvraag)

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 33: voor verbouwing restaurant tot vijf appartementen (verlenging)

Coevorden – Monierweg: Ontheffing parkeerverbodszone vrachtwagens Monierweg

Aalden – Parkeerplaats aan de Aelderstraat: voor het innemen van een standplaats

Sleen – Sideriusstraat ong.: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Gemeente Coevorden – instellen 60 km/u zone ’t Haantje

Coevorden – Moesdistel ong.: voor het bouwen van twee woningen (aanvraag)

Meppen – Mepperstraat 20: voor het plaatsen van een betonnen keerwand (aanvraag)

Coevorden – ten noorden van woonwijk Ossehaar: voor realisering waterberging Ossehaar (verleend)

Coevorden – Bentheimerstraat 36: voor het hebben van drie appartementen (aanvraag)

Dalen – De Brinken 5: voor het intern aanpassen van een rijksmonumentale boerderij (aanvraag)

Gees – De Kamp 13 en 13a: voor renovatie twee recreatiewoningen na brand (verleend)

Erm – Ermerzand 112: voor het verbouwen van de recreatiewoning (verlenging)

Openbare raadsvergadering van de gemeenteraad op dinsdag 7 december 2021

Holsloot – Spoorbaan 2: voor aanleg ontsluitingsweg t.b.v. sluiting van de onbewaakte spoorwegovergang (rectificatie)

De Kiel – Kwekebosweg 1: voor toestaan en bouwen woning en plaatsing tijdelijke woonunit (aanvraag)

Coevorden – Stationsplein 21: voor wijziging van de gevel en het hebben van een terras (verlenging)

Sleen – Bannerschultestraat 2: voor het intern verbouwen en wijzigen van de gevels (aanvraag)

Provincie

Subsidieplafonds 2022

Waterschap

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2022

Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2022

Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2022

Openbare vergadering algemeen bestuur 15 december 2021