Coevorden – Eva Doek deed een oproep aan de gemeente om vaart te maken met het woonwagenbeleid. “Al eerder zijn beloftes gedaan. Luister eens naar ons en neem ons serieus. Veel woonwagenbewoners hebben inmiddels het vertrouwen in gemeente verloren. We zijn al jaren bezig met het verkrijgen van meer standplaatsen, we voelen ons afgeschreven.”

Eva Doek wees op de de cultuur van de woonwagenbewoners. “Het is de gewoonte, dat kinderen op achttienjarige leeftijd zelfstandig gaan wonen naast hun ouders. Geef deze kinderen voorrang bij het toewijzen van standplaatsen en maak ook mogelijk, dat er huurwagens zijn. Veel jongeren zijn noodgedwongen naar een woning gegaan terwijl zij liever op een woonwagenkamp wonen. In onze cultuur zorgen de kinderen voor hun ouders. Dan is het goed dat je dicht bij elkaar zit. We willen er voor elkaar zijn.”

Het doel van het woonwagenbeleid van de gemeente Coevorden is om te voorzien in de woonbehoefte van woonwagenbewoners. In het voorstel staat, dat nieuwe of vrijkomende standplaatsen met voorrang worden toegewezen aan woonwagenbewoners met een binding met Coevorden. Dat wijkt dus af van de wens van onder andere Eva Doek. Het gaat om een toename van vijftien standplaatsen, maar gezien de woorden van Eva Doek is het de vraag of dat voldoende is.

Zie ook:

Woonwagenbeleid sluit aan op woonvisie