Coevorden – De woonwagengemeenschap is de afgelopen jaren regelmatig in het nationale nieuws geweest. Er is extra aandacht gevraagd voor de culturele identiteit van woonwagenbewoners en hun positie. Het college doet de raad een voorstel om het woonwagenbeleid onder de paraplu van de woonvisie op te stellen. Het onderwerp komt aan de orde in de commissievergadering van dinsdag 23 november.

Samenwerking essentieel

Het doel van het woonwagenbeleid van de gemeente Coevorden is om te voorzien in de woonbehoefte van woonwagenbewoners. Het beheer van de wachtlijst wordt aangepast, zodat nieuwe of vrijkomende standplaatsen met voorrang toegewezen worden aan woonwagenbewoners met een binding met Coevorden. Het aantal standplaatsen wordt uitgebreid met vijftien, waarvoor een locatieonderzoek wordt gedaan. “Samenwerking met de woonwagengemeenschap is essentieel, omdat wonen in familieverband een belangrijk cultureel element is”, aldus het college. De wachtlijst wordt jaarlijks bekeken en op basis hiervan wordt besloten of verdere uitbreiding nodig is.

De gemeente gaat in gesprek met de woningcorporaties over overdracht van de woonwagenstandplaatsen, bewoond door mensen uit de doelgroep van de woningcorporaties, waarbij het gaat om de inkomensgrens. De gemeente biedt stapsgewijs woonwagens te koop aan aan de huidige huurders.

Het college: “Het woonwagenbeleid sluit aan bij de woonvisie. Met de woonvisie 2021+ werken we aan voldoende, passende, betaalbare en beschikbare woonruimte voor onze inwoners en eventuele nieuwkomers. Uit het behoefteonderzoek blijkt dat er op dit moment meer behoefte is aan woonwagenstandplaatsen dan er beschikbaar zijn.”

De hoofdbewoners en wachtlijstkandidaten worden per brief geïnformeerd over het vastgestelde beleid. De overige betrokkenen zoals woningcorporaties en huurdersorganisaties worden digitaal geïnformeerd. Bij de uitvoering van het beleid wordt samengewerkt met alle betrokkenen.

Meer is te lezen via deze link.

De complete agenda van de commissie staat hier. Via deze link is ook de livestream van de vergadering te volgen. De commissievergadering begint reeds om 18.30 uur.

Foto: zicht op het woonwagenkamp aan de Esschenbrüggerdijk.