Coevorden – Wethouder Jeroen Huizing zegde de raadsleden vanavond in de raadscommissie toe met een duidelijk kostenoverzicht voor nieuwbouw van De Nieuwe Veste te komen. Om die reden is nog niet duidelijk wat de uiteindelijke beslissing zal zijn. De verdere bespreking vindt plaats in de raadsvergadering van dinsdag 7 december. Huizing beloofde het overzicht en de beantwoording op vragen ruim voor deze raadsvergadering toe te sturen.

De rekenkamercommissie boog zich over het complexe geheel en concludeerde, zo liet voorzitter Roel de Boer weten, dat het raadsvoorstel niet voldoet aan het uitgangspunt dat een raadslid in korte tijd de voorgestelde besluiten met bijbehorende argumenten tot zich kan nemen. “De informatie is zeer versnipperd. Het college geeft aan dat zowel de huidige locatie als Holwert-Midden geschikt is voor nieuwbouw. De afwegingen voor deze keuze bestaan voornamelijk uit argumenten uit het locatieonderzoek. Deze vult het college niet aan met een eigen visie op het onderzoek en eigen argumenten”, aldus De Boer. Het college zou de ontbrekende informatie alsnog moeten aanleveren en verwerken in het raadsvoorstel. “Neem bij onvolledige informatie nog geen besluiten”, was de aanbeveling.

De nieuwbouw valt een stuk duurder uit door de in een jaar enorm gestegen bouwkosten en bijkomende kosten. Dat gaat om maar liefst 8,5 miljoen euro, waarmee de totale kosten op 35 miljoen zouden uitkomen. Er was veel onduidelijk over de bedragen, die in het voorstel met twintig bijlagen werden genoemd. De bouwkosten zijn op beide locaties nagenoeg gelijk, maar wel moet er op Holwert-Midden grondsanering plaatsvinden. Het bedrag voor de grondsanering worden echter niet meegenomen, omdat grondsanering er sowieso moet plaatsvinden. Wat wel en niet wordt meegenomen in de totale kosten voor De Nieuwe Veste was ook niet geheel duidelijk. Kiest de raad uiteindelijk voor Holwert-Midden, dan hoeft niet te worden gezocht naar tijdelijke huisvesting terwijl dat voor de huidige locatie wel het geval is.

Raad moet kiezen tussen twee locaties voor De Nieuwe Veste