Dalen – De werkgroep ‘Zorg voor elkaar’, geformeerd naar aanleiding van de Dorpsvisie Dalen, houdt donderdag 23 januari een bijeenkomst in woonzorgcentrum Selkersgoorn in Dalen.

De werkgroep is begonnen met het oppakken van thema’s die vanuit de praktijk nodig blijken. Zo zou er een overzicht moeten komen van zorgorganisaties in Dalen. Dat heeft geresulteerd in een boekwerkje met hierin alle gegevens over de zorgorganisaties in Dalen en alle recreatieve activiteiten. Dit boekje wordt gepresenteerd op 23 januari, de bijeenkomst start om 19.30 uur.

Huisarts Frans Fonville, kaderhuisarts met aandachtsgebied ouderenzorg, houdt een presentatie. Het boekje wordt aangeboden aan wethouder Joop Brink, Fonville en de voorzitter van Dorpsbelangen, Harry Lambers.

Wie aanwezig wil zijn, kan zich tot 18 januari aanmelden via mail: zorgvoorelkaardalen@gmail.com.