Regio – De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die vanaf vandaag geldt. Daarmee wordt ingespeeld op de aangepaste maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen gewijzigd voor met name de anderhalve meter afstandsnorm, vervoer, sauna en welness en verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg. Allerlei vragen, die veel worden gesteld, worden via deze pagina beantwoord. De complete noodverordening is hier te lezen.

Basisregels

De basisregels zijn nog steeds van kracht: heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen, houd anderhalve meter afstand van anderen, was vaak uw handen en werk zoveel mogelijk thuis.

Samenkomsten

Het is verboden bijeenkomsten in de publieke ruimte of in een besloten plaats (waartoe woningen en erven niet behoren) te laten plaatsvinden zonder het treffen van bepaalde maatregelen. Samenkomsten mogen uit maximaal honderd personen bestaan. In de buitenlucht geldt een maximum van 250 personen.

Toezicht

Via een zogenoemd aanwijsbesluit is geregeld dat politie, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders van de Drentse gemeenten mogen optreden als zij overtredingen signaleren op basis van de noodverordening.