Aalden – Basisschool De Smeltkroes in Aalden heeft afgelopen maandag de deuren weer voorzichtig geopend. Vooralsnog wordt halve dagen lesgegeven.

Tevreden

Ondanks het feit dat het team van De Smeltkroes moet communiceren met anderstalige leerlingen en ouders -die niet of nauwelijks de Nederlandse taal beheersen- en het contact daardoor soms moeizamer verloopt, zijn de leerkrachten tevreden over de uitvoering van het thuisonderwijs. “Leerlingen werken in Google Classroom, chatten via Snappet en videobellen via Google Meet. Dit neemt echter niet weg dat het merendeel van onze leerlingen wel degelijk een taalachterstand heeft opgelopen. De Nederlandse taal -zoals ze die op school gedurende de dag om zich heen horen- missen ze in de thuisomgeving.”

Terugblik

De leerkrachten blikken nog even terug op de eerste week, toen ook De Smeltkroes vanwege de coronacrisis de deuren moest sluiten. “Via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers hebben we briefjes op de deur van de school geplakt met de mededeling dat de school tot nader order gesloten is. Ondertussen bogen de leerkrachten zich over het vormgeven van thuisonderwijs en het bereiken van de leerlingen. In de eerste week zijn we vooral bezig geweest met het maken van werkboekjes op allemaal verschillende niveaus, elke leerling kreeg op deze manier een zo passend mogelijk aanbod voor het werk wat ze thuis kunnen gaan doen. Daarnaast werd voor elke leerling gezorgd dat er een etui met schrijfgerei klaarlag.”

Familie Özturk

Sinds oktober 2018 verblijft de familie Özturk in Nederland en vanaf februari van dit jaar woont het gezin in het azc in Aalden. De jongste dochter zit in de kleuterklas van obs De Smeltkroes, de zoon op De Schutse en de dochter op De Anwende.

Mevrouw Özturk vertelt hoe zij het thuisonderwijs met drie kinderen op drie verschillende scholen heeft georganiseerd. “Eerst was het een beetje moeilijk omdat we niet genoeg over het schoolwerk van onze kinderen wisten, vooral het werk op de computer. En, omdat wij het Nederlands nog niet altijd goed begrijpen, waren de instructies lastig. Maar na een tijdje, met de hulp van de leerkrachten, werd het beter. We regelden het dagelijkse werk samen met het werk van onze kinderen, maar natuurlijk duurde het wel een tijd voordat we er allemaal aan gewend waren.”

Zij vervolgt: “In het begin voelde het voor hun als een vakantie en vroegen ze vaak waarom ze zoveel werk moesten doen. Wij hebben hierover gepraat en hebben de situatie uitgelegd. Nu begrijpen ze het. Hoewel ze de pauzes soms wat langer maakten dan normaal, probeerden ze hun werk wel af te maken. Ook online praten/chatten en contact hebben met hun docenten hielp onze kinderen.”

Huiswerk

De ouders van de leerlingen kregen de afgelopen periode op dinsdagochtend de gelegenheid om het huiswerk voor de kinderen op te halen. “Niet alle ouders gaven hier meteen gehoor aan, maar via de wel aanwezige leerlingen en ouders konden alle ouders uiteindelijk toch worden bereikt. Leerlingen van statushouders die een eigen woning hebben en niet op het centrum wonen, maar wel onze school bezoeken kregen de lespakketten thuis afgeleverd. Een juf of onderwijsassistent voorzag iedereen van de nieuwe lessen.”