Coevorden – Een paar weken geleden is de aannemer gestart met de nieuwe inrichting van de Friesestraat, Bentheimerstraat en Sallandsestraat. Er is begonnen in de Friesestraat-Noord. Daar werden resten van de Friese Poort gevonden. Die zijn op beeld vastgelegd. Inmiddels ligt er weer zand op.

Spreekuur

Wie vragen heeft over de herinrichting van de straten kan elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur terecht bij aannemer Sallandse Wegenbouw. Er is dan een spreekuur in het pand aan de Friesestraat 51. Daar zijn bovendien de tekeningen van de nieuwe inrichting te zien.

Sallandsestraat

De gemeente Coevorden doet via de Facebookpagina Bouwen aan Historie over de voortgang. Dat geldt onder meer voor de Sallandsestraat. “Woningcorporatie Domesta heeft verschillende panden in de Sallandsestraat. Beneden zitten vaak winkels en de ruimte boven de winkels is opslagruimte. De verwachting was dat deze ondernemers, na de presentatie van de toekomstvisie centrum Stad Coevorden, zouden verhuizen naar de Bentheimerstraat of Friesestraat. Daarom dacht Domesta na over aanpassingen om wonen in deze straat mogelijk te maken. Echter, de ondernemers verhuizen niet, zij zijn op hun plek in de Sallandsestraat. Domesta kijkt nu samen met een adviesbureau naar de mogelijkheden om het wonen op de verdieping meer mogelijk te maken.”

Locaties bepaald

Inmiddels hebben winkeliers, pandeigenaren en bewoners samen met de gemeente de plekken bepaald voor bankjes, bloembakken en lantaarnpalen. De locaties van de bomen werden al eerder in overleg met de ondernemers bepaald.

Foto: gemeente Coevorden.

Lees ook:

Aanpak centrumstraten is fasegewijs

Gemeente geeft beeld van herinrichting centrumstraten