Regio – De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe, Noordenveld, Westerveld, De Wolden en de provincie Drenthe willen extra investeren in de kwaliteit van de Drentse vakantieparken.

Focus op Vrijetijdseconomie

Daarom presenteerden zij woensdag 4 december het voorstel voor de Regio Deal Focus op Vrijetijdseconomie, waarbij ze samen met het Rijk willen inzetten op de boven- en onderkant van het aanbod aan vakantieparken. Enerzijds door het stimuleren van kansrijke ondernemers, anderzijds door te focussen op de sociaal-maatschappelijke problematiek en het bestrijden van criminaliteit en ondermijning die speelt op en rondom vakantieparken. De gemeenten en de provincie Drenthe willen voor deze Regio Deal een investering van 5 miljoen op tafel leggen en vragen het Rijk eenzelfde bijdrage te doen.

Aanpak essentieel

Gedeputeerde Henk Brink: “In Drenthe werken we hard aan het behoud en de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Voor de versterking van de verblijfsrecreatie zijn we in 2018 gestart met het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Daarbinnen stimuleren we kansrijke ondernemers om hun product te versterken en ondersteunen we ondernemers en eigenaren bij het zoeken naar een nieuwe functie voor een niet vitaal park. Voor de economische kracht van de verblijfsrecreatie in Drenthe is echter een extra aanpak essentieel.”

Problematiek

Uit onderzoek (2017) blijkt dat een deel van de vakantieparken onvoldoende toekomstperspectief heeft binnen de verblijfsrecreatiesector. Nader onderzoek (2019) toont aan dat op een deel van deze parken sprake is van sociaal-maatschappelijke problematiek en criminaliteit. Hierdoor blijven gasten weg en dalen de inkomsten. Dit leidt tot verdere achteruitgang en leegstand. Die leegstand heeft een aanzuigende werking op groepen als ‘niet-recreatieve gebruikers’, zoals mensen die op de reguliere woningmarkt geen plek kunnen vinden, arbeidsmigranten, mensen die onder de radar willen blijven en/of criminelen.

Motor van de economie

De vrijetijdseconomie is met een omzet van 1,7 miljard euro een belangrijke motor van de Drentse economie. De sector is goed voor zo’n 24.000 banen aan directe en indirecte werkgelegenheid. De overnachtingen op vakantieparken leveren zo’n 300 miljoen euro op. In Drenthe vindt 65 procent van de overnachtingen plaats op vakantieparken, terwijl dat in Nederland gemiddeld 34 procent is. Het aantal overnachtingen op vakantieparken is de afgelopen jaren flink gestegen: van 3.437.000 overnachtingen in 2013 naar 4.626.000 miljoen overnachtingen in 2018.