Regio – Dit jaar is er 610.000 euro beschikbaar in het Stimuleringsfonds van de gemeente. Het geld is bestemd voor het behouden of vergroten van de leefbaarheid in wijken en dorpen.

Er zijn twee soorten subsidie: een projectsubsidie en dorps- en wijkbudget. De projectsubsidie is bedoeld voor initiatieven waarvan inwoners en de gemeente Coevorden kunnen leren of die vernieuwend of experimenterend zijn. Er is ruimte voor initiatieven die kortlopend zijn, maar ook zeker voor initiatieven die meerjarig of zelfs structureel zijn.

Dorpen en wijken kunnen een dorps- of wijkbudget aanvragen. Hiermee kunnen inwoners naar eigen inzicht activiteiten en/of projecten ondersteunen die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in het algemeen.

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, die vervolgens advies uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders.

Op www.coevorden.nl/stimuleringsfonds staat veel informatie. Op de site staat ook een zogenaamde Initiatievenkaart. Die geeft weer welke initiatieven de afgelopen jaren zijn ondersteund vanuit het stimuleringsfonds.

Archieffoto: tijdens de presentatie van plannen in 2019.