Schoonoord – De heren Roel van Dijk, Rob de Jong en Harm van der Tuuk zijn maar wat trots. In de historische drukkerij en grafisch atelier ‘De Drukpers’ op het terrein van openluchtmuseum Ellert en Brammert zorgen zij voor een fraai boekwerkje over grafische technieken.

In het boekwerkje worden acht grafische technieken besproken en van elke grafische techniek is een originele prent opgenomen. Het idee kwam van typograaf Roel van Dijk en de plannen werden uitgevoerd. Roel van Dijk zat maar liefst 46 jaar in het vak. “Het is een prachtig ambacht.” Bijna theatraal zegt hij: “Het aaneenrijgen van letters om na de afdruk het wonder te aanschouwen.”

Het hele boek is in één keer gezet en gedrukt in een oplage van 39 stuks. “Hoe kleiner de oplage is, hoe meer het een verzamelobject is”, aldus de heren. Het boekje kost 39,50 euro.

‘De Drukpers’ is sinds een jaar of zeven gevestigd op het terrein van Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het Grafisch Lokaal Orvelte ging failliet en er werd naarstig gezocht naar een nieuwe locatie voor de drukkerij en die werd dus gevonden. Diverse spullen uit de drukkerij gingen mee, al moest er ook wat worden geveild.

In de ruimte worden oude ambachtelijke druktechnieken in ere gehouden. Er staan onder andere een Heidelberger Degel Automaat, twee antieke degelpersen, drie proefpersen, een steendrukpers, een etspers en een boekenpers. Een grote groep vrijwilligers is er actief, onder wie enkelen die in eht vak werkzaam waren.

Bezoekers kunnen zelf hun naam zetten in lood en een afdruk maken op een ansichtkaart, een boekenlegger of een kleurboekje. Ook kan een foamstempel of linosnede worden gemaakt. Bovendien worden cursussen gegeven. In de winkel zijn allerlei drukwerken, zoals boekjes, prenten, kaarten en tasje te koop.

Voor meer informatie: 06-29330382, gw.de.drukpers@gmail.com. Ook staat informatie op Facebook en de website van Ellert en Brammert.