Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Dalen – Hoogehaar 15: voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Dalen – Hoogehaar 15a: voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Coevorden – Van Echtenlaan: voor het houden van buurtbarbecue

Erm – Steenbakkersweg: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van chalets

Gemeente Coevorden – gebied Zuid: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 6 berken

Sleen – Zetelveenweg 1: voor het houden van jubileumfeest Tennisvereniging Sleen

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 11A: aanvraag omgevingsvergunning: verplaatsing woonwagen

Schoonoord – Oude Molenstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 eik

Sleen – Broeklanden ong.: aanvraag omgevingsvergunning: herprofilering watergangen, aanleg stuwen en vervanging duikers en dammen

Erm – Steenbakkersweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: uitvoering aanlegwerkzaamheden

Coevorden –  ontheffing artikel 4.6 geluidshinder wegwerkzaamheden A37 Holsloot

Coevorden – De Holwert 12: aanvraag omgevingsvergunning: vervanging naverbrander door mistfilter met koeltoren en thermische oliebrander

Coevorden – Steenanjer ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Parallelweg 45 en Vosmatenweg 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing bewakingscamera’s

Coevorden – Van Heutszsingel 17: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van tuinmeubilair

Coevorden – Rabenhauptstraat: voor het houden van een buurt- en straatfeest

Coevorden – Markt: voor het organiseren van het evenement Muziekmiddag

Oosterhesselen – Edveensweg 15: voor het organiseren van het muziekevenement The Armed Man

Coevorden – Molenstraat 31: aanvraag omgevingsvergunning: herbestemming kantoorpand naar 2 appartementen

Coevorden – Markt en winkelstraten: voor het houden van de Vestingbraderie

Coevorden – Dr. Picardtlaan ong.: beschikking omgevingsvergunning: realisering woonzorggebouw

Coevorden – Biezenbrugstraat 16: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering 4 zorgappartementen

Coevorden – Weeshuisstraat 24: beschikking omgevingsvergunning: het splitsen van de woning

Coevorden – Friesestraat 35: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het toevoegen van 4 appartementen

Gemeente Coevorden: voor het plaatsen van reclameborden Stichting Verbonden in Verhalen

Wezuperbrug – Brugstraat: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing brug en het handelen met gevolgen voor beschermde soorten

Dalen – Hoofdstraat 51: beschikking omgevingsvergunning: het splitsen van de woning

Gemeente Coevorden: voor het plaatsen van reclameborden NHL Hogeschool 2022

Oosterhesselen: voor het houden van de Zantingh Tweewielers ATB Tocht

Oosterhesselen: voor het houden van Hesseler Gravelride

Coevorden – Markt 8: Ontheffing Alcoholwet

Gemeente Coevorden – gebied Zuid: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 4 bomen

Coevorden – Botersteeg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing en uitbreiding pand met 4 appartementen

Coevorden – singel langs De Hulteweg: besluit omgevingsvergunning: het kappen van 5 eiken

Geesbrug – Witte Menweg 11: besluit omgevingsvergunning: het herbouwen van een schuur

Gemeente Coevorden – gebied Zuid: besluit omgevingsvergunning: het kappen van 4 bomen

Provincie

Wezup – Brinkstraat 10: terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming (sloop/nieuwbouw (woon)boerderij)