Coevorden – De Stichting Digitale Duurzaamheid zet zich in voor behoud en promotie van digitale informatie. De stichting houdt donderdagmiddag 7 november een programma in het pand van Bouwen aan Historie aan de Friesestraat 51.

Het is donderdag de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid. Allerlei organisaties laten dan zien hoe zij bezig zijn om onze geschiedenis in digitale vorm te bewaren. Een van de mogelijkheden voor het bewaren en het openbaar maken van digitale informatie is een e-depot. In de toekomst kunnen inwoners de documenten en dossiers in het gemeentelijke archief thuis bekijken.

Programma

Donderdagmiddag kunnen belangstellenden zien hoe informatie in het e-depot terechtkomt en hoe organisaties een eigen e-depot op kunnen zetten. Henk Mepschen, archivaris van de gemeente Coevorden, neemt bezoekers mee op een reis van papier naar digitaal. De toegang tot de informatiemiddag is gratis. Programma: 13.30 uur, introductie door Alexandra Janssen, voorzitter van Stichting Digitale Duurzaamheid; 13.45 uur, Hans Mannaert, secretaris van Stichting Digitale Duurzaamheid, vertelt over de stand van zaken van het e-depot; 14.15 uur, Sybolt van der Schoot, senior-consultant e-depot, geeft uitleg over het toepassingsmodel metadata lokale overheden in de praktijk; 15.15 uur, Alexandra Janssen praat de aanwezigen bij over de Wet Open Overheid en E-depot; 15.45 uur, voorbeelden van een e-depot in de praktijk.