Coevorden – De horeca in de binnenstad van Coevorden en de gemeente werken samen aan een gezellige, veilige en verantwoorde Ganzenmarkt. Polsbandjes, plaszuilen en controles moeten hier aan bijdragen. De aandacht is er vanwege de toenemende overlast en de ervaringen van vorig jaar.

Polsbandjes

Voor het eerst wordt gewerkt met polsbandjes. Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen in het pand aan de Friesestraat 51 een polsbandje halen. Ze hoeven dan niet bij elke horecagelegenheid hun ID te tonen. In de cafés wordt door de eigenaren en hun medewerkers gecontroleerd op leeftijd.

Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen in de openbare ruimte, dus bijvoorbeeld op straat. De boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) controleren dit in samenwerking met de politie. Ook op wildplassen wordt gecontroleerd. Er komen op vier locaties plaszuilen.

Met deze maatregelen hopen de gezamenlijke horeca en gemeente eraan bij te dragen dat ook de jeugd een gezellige en verantwoorde Ganzenmarkt viert. De Ganzenmarkt staat vooral bekend om de gezelligheid, muziek en het ontmoeten van (oude) bekenden.

Gezelligheid

“De gezelligheid is belangrijk”, vindt burgemeester Bert Bouwmeester. “Die mag niet overschaduwd worden door overlast door overmatig alcoholgebruik. Zeker de toename van alcoholgebruik onder jongeren baart ons zorgen. Het is heel goed dat we dit jaar samen met de horeca actie ondernemen om er gewoon een mooi feest van te maken.” Ook Anja Sieben van café Marktzicht is te spreken over de samenwerking: “Ik vind het een heel goede actie. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat het goed verloopt. Onze medewerkers hebben al de instructies gehad en als het nodig is weigeren we mensen toegang. Prima dat ook de gemeente controleert.”