Coevorden/Zweeloo – Derk ten Berge (62) uit Zweeloo, van de fractie Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) stopt in december als raadslid van de gemeente Coevorden. Hij verhuist naar Emmen, waardoor hij niet langer deel uit kan maken van de gemeenteraad in Coevorden. Jan Tempels (52) uit Dalerveen, voorzitter van BBC2014, is kandidaat om het stokje over te nemen.

Derk ten Berge stond in 2013 samen met zijn dorpsgenoot Jan Piet Heederik aan de wieg van de oprichting van BBC2014. Hij heeft ruim vijf jaar in de raad gezeten. “De tijd is voorbij gevlogen en het was een geweldige ervaring”, blikt het scheidend raadslid terug op de boeiende raadsperiode.

Wisselingen

Hij wilde in 2014 eerst bestuurslid van de partij blijven, maar door vertrek van een raadslid trad hij in september 2014 toe tot de raad. Van juli 2017 tot de verkiezingen in maart 2018 was Ten Berge fractievoorzitter. In maart 2018 nam Ten Berge afscheid van de raad. Echter, toen Jan Zwiers wederom wethouder werd, was Ten Berge weer aan zet.

Afscheid nemen van de gemeenteraad gaat Derk ten Berge dan ook na aan het hart. “Ik heb de afgelopen jaren veel tijd in de Coevorder politiek gestoken. Ik heb er veel voor teruggekregen en vooral waardering gekregen voor de wijze waarop raadsleden, college en ambtenaren hier met elkaar omgaan. Ook bij meningsverschillen is er altijd respect en ruimte om elkaars standpunten uit te wisselen.”

Verhuizing

Derk ten Berge zegt dat de plannen om te verhuizen er al langer waren. “We willen daarmee voorsorteren op de toekomst. Na de zomervakantie hebben mijn vrouw Klazien en ik de knoop doorgehakt en besloten om in Zuidoost-Drenthe een appartement te zoeken. Dat ging veel sneller dan verwacht en dat is uiteindelijk Emmen geworden.”

Balans

Aan de vooravond van zijn vertrek maakt de nestor van BBC2014 de balans op. “Financieel staan we gelukkig weer als sterke en robuuste gemeente te boek, met een betere verbinding tussen gemeente en inwoners én een beter evenwicht tussen stad en buitengebied.” Ten Berge laat dan ook iets moois achter. “Er is veel gerealiseerd van wat er in onze verkiezingsprogramma’s stond en is vastgelegd in de bestuursovereenkomst bij de collegevorming. We hebben dorpsvisies, zwembaden, gezonde sportverenigingen, bibliotheken in de dorpen, dorpshuizen, stimuleringsfondsen, dorpsbudgetten en het raadsakkoord ‘Samen Levend’. En: breedband wordt de komende periode uitgerold.”

Derk ten Berge neemt afscheid tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 december .