Regio – Domesta maakt via haar website bekend, dat het zoeken naar balans de rode draad is in 2024 en de komende jaren. “Daarbij gaat het om de balans zoeken in wat we nog wel doen en wat niet of minder. Want ook wij hebben te maken met gestegen kosten. Maar dat wat we kúnnen doen, blijven we doen.”

Dit jaar geeft Domesta in het werkgebied -de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen- 48 miljoen euro uit aan het onderhoud en verbeteren van woningen. Op de planning staan het verduurzamen van 394 huizen, het aanbrengen van zonnepanelen op 583 appartementen en het plaatsen van driehonderd nieuwe keukens en zevenhonderd nieuwe cv-ketels.
In 2024 worden ook nieuwe huizen gebouwd, zoals de bouw en oplevering van dertig flexwoningen op het terrein aan de Burg. Feithsingel/Drostenstraat.

Wie de begroting van Domesta wil inzien, kan die bekijken via deze link.

Foto: Google Maps.