Coevorden – “Wij zijn tevreden gestemd, we zitten goed in ons vel in diverse opzichten”, zo zei burgemeester Bert Bouwmeester dinsdagmiddag tijdens de presentatie van de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 voor de gemeente Coevorden.

“Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat we in staat zijn om onze ambities als gemeente tot hun recht te laten komen.”

Uiteraard toonde ook wethouder Jan Zwiers zich blij met de financiële positie. “We hebben in de vorige bestuursperiode gezaaid en onze rug rechtgehouden. Daardoor is het weerstandsvermogen in orde. We begroten voorzichtig, omdat we niet van alle zaken zeker zijn.”

Sparen

Het college liet weten ook te kunnen sparen. De totale begroting is gesteld op 113 miljoen euro. In 2020 kan 1,5 miljoen worden gespaard en de jaren erna steeds 2 miljoen. “Het geeft ons een gevoel van rust en comfort”, aldus Zwiers. “We kunnen nog verrast worden, zeker vanuit het rijk, maar we kunnen dat opvangen.”

Formatie

De begroting biedt ruimte om de gemeentelijke formatie uit te breiden met ongeveer vijf personen. Daarbij gaat het met name om toezicht en handhaving. Daarnaast is er aandacht voor internationale samenwerking en komt er een halve arbeidsplaats bij voor de sector kunst en cultuur.

Culturele gemeente

Een van de aandachtspunten voor de komende jaren is het feit, dat Coevorden culturele gemeente van Drenthe is in 2021 en 2022. De provincie stelt daarvoor 90.000 euro beschikbaar, de gemeente doet daar -zo is het voorstel- nog eens 110.000 euro bij.

Onroerendezaakbelasting

De differentiatie van de tarieven voor onroerendezaakbelasting (ozb) kwam al in de bod tijdens vergadering van de gemeenteraad, maar daarover moet tijdens de begrotingsbehandeling nog een besluit worden genomen.

“We zaten vrij hoog met de ozb”, stelt Zwiers. “Het aandeel van de eigenaren van woningen was daarin fors ten opzichte van eigenaren van niet-woningen (zoals bedrijfspanden). Als we een gemiddelde woning van 190.000 euro nemen, gaan de lokale lasten omlaag. Wel is het zo, dat de woz-waarde van woningen stijgt, maar per saldo daalt het ozb-tarief.”

Coevorden staat bijna aan kop wat betreft de ozb. Waar diverse Drentse gemeenten de tarieven met aanzienlijke percentages laten stijgen, is dat in Coevorden dus niet het geval. “We laten ons”, aldus een tevreden burgemeester, “graag inhalen.”

Extra geld

Een van de voorstellen is, dat Stedelijk Museum Coevorden er vanaf 2020 jaarlijks 70.000 euro subsidie bij krijgt. De bijdrage aan bibliotheken wordt verhoogd met jaarlijks 100.000 euro in 2020 tot en met 2022. Voor gezondheid, leefstijl, bewegen en preventie wordt een bedrag van 168.000 euro per jaar vanaf 2020 voorgesteld. Voor het cultuuraanbod staat structureel 56.000 euro per jaar vanaf 2020.

De dekking wordt gevonden in de inzet van de vrije begrotingsruimte, een incidentele verlaging van de vervangingsinvesteringen, een incidentele onttrekking uit de algemene reserve en de reserve van verkoop van aandelen Essent vrij te laten vallen. Ook van de voorziening riolering komt geld vrij.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 5 november over het collegevoorstel en neemt in de raadsvergadering van dinsdag 12 november (vanaf 15.30 uur) een besluit.

De complete begroting met alle bijbehorende documentatie is HIER te vinden.