Coevorden – Humanitas, afdeling Coevorden, is op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten. Voorbeelden zijn het bezoeken van mensen, helpen met taal, coördinatiewerkzaamheden, helpen als bestuurslid of organiseren van activiteiten.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie en is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. De organisatie is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Humanitas geeft informatie over de organisatie, vrijwilligers krijgen professionele trainingen, ondersteuning vanuit het bestuur, vergoeding van gemaakte onkosten en de vrijwilligers zijn verzekerd tijdens hun werkzaamheden.

Wie meer wil weten, kan contact opnemen met Geert Blom via coevorden@humanitas.nl of 06-44076669.

Meer informatie over Humanitas staat op de website.