Dalen – Dorpsbelangen Dalen heeft zich aangemeld voor de landelijke dorpsvernieuwingsprijs. Dat staat op de website Samen Dalen, een initiatief van Dorpsbelangen Dalen.

De landelijke Dorpsvernieuwingsprijs wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Met deze prijs stimuleert de LVKK inwoners om initiatieven te nemen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp of regio.

Voor 7 september krijgen de deelnemende dorpen bericht wie de drie finalisten zijn. Er zijn achttien aanmeldingen uit het land, waarvan vier uit Drenthe : behalve Dalen zijn dat Eexterveen, Gasselternijveen en Valthe.

Coronatijd

De jury heeft dit jaar extra aandacht voor dorpen die in deze coronatijd nieuwe activiteiten ontplooiden en inspeelden op de nieuwe situatie. De uitreiking van de prijs vindt plaats op zaterdag 20 november.

Dorpsbelangen Dalen is van mening dat Dalen actief werkt aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn en heeft zich daarom aangemeld voor de prijs.

Initiatieven

“De afgelopen jaren”, aldus Dorpsbelangen Dalen, “zijn veel initiatieven genomen om de inwoners te betrekken bij allerlei sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Specifiek op het gebied van gezondheid en beweging met name in deze coronatijd.

Aanleiding is de Dorpsvisie 2025, die in 2017 is uitgekomen. De Dorpsvisie kwam tot stand na een enquête onder de inwoners van Dalen. Op basis van de uitkomsten zijn werkgroepen samengesteld om uitvoering te geven aan de verbeterpunten. De komst van de coronapandemie heeft enerzijds plannen gefrustreerd maar is anderzijds ook katalysator geweest voor andere projecten.

Er is veel veranderd in ons dorp. Zo is er een nieuw initiatief ontstaan, ‘Nei Naoberschap’ om mensen met een hulpvraag samen te brengen met mensen die hulp willen bieden.”

Andere voorbeelden zijn de vier gerealiseerde wandelroutes en het opzetten van de website www.samendalen.nl.

“Dalen is verkeersveiliger geworden. Denk aan de herinrichting van de oversteekplaats bij school en de weg naar Coevorden. Er waren extra activiteiten in de Daoler Tuun, in Dalen zijn negen AED’s geplaatst en een initiatiefgroep bereidt twee nieuwe speeltuinen voor in het dorp.”

Verder noemt Dorpsbelangen activiteiten op het gebied van wonen en duurzaamheid

Minder zichtbaar, maar ook belangrijk zijn de veranderingen op het terrein van wonen en duurzaamheid.

Actief dorp

“De gemeente”, stelt Dorpsbelangen, “draagt uit dat ze ‘verbindend’ willen besturen en daar sluit onze visie naadloos bij aan. Vanuit de gemeente krijgen we vaak te horen dat Dalen een actief dorp is waar de gemeente op leunt en Dalen is ook een goed voorbeeld voor andere dorpen. We willen onze opgedane kennis graag delen met andere dorpen of verenigingen.” Tot slot worden de vrijwilligers en sponsors bedankt voor hun onmisbare inzet.

Het complete verhaal staat op www.samendalen.nl.

Foto: De entree van Dalen bij molen De Bente is onlangs veranderd.