Coevorden – Het voorstel van het college is in de meerjarenbegroting om 70.000 euro subsidie per jaar extra te verlenen. Hiermee heeft het museum de mogelijkheid om een extra medewerker voor educatie, pr en communicatie in dienst te nemen. Naast meer focus op die gebieden zorgt het ook voor vermindering van werkdruk voor bestuur en directie. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op de kerntaken van het museum. Het effect hiervan is dat het museum beter op de kaart wordt gezet en de jeugd meer wordt betrokken bij de lokale geschiedenis. Het college verwacht, dat het museum in 2020 een plan ontwikkelt en uitvoert om in de volgende jaren meer eigen inkomsten te genereren met als doel minder afhankelijk te worden van gemeentelijke subsidie