Coevorden – Het bestuur van Stichting Cultuurpodium Coevorden ziet zich om diverse redenen genoodzaakt om met ingang van het volgende seizoen (2023-2024) De Fabriek te sluiten. Het huidige seizoen loopt tot en met mei 2023.

Alle voorstellingen zullen met ingang van het theaterseizoen 2023-2024 als vanouds in de theaterzaal Hofpoort in Hof van Coevorden plaatsvinden.

De komende maanden zal een toekomstvisie voor Theater Hofpoort vorm krijgen; een visie die op een duurzame manier levensvatbaar is.

Toen in maart 2020 het openbare leven tot stilstand kwam door corona moest ook Theater Hofpoort de deuren sluiten. De gemeente had in coronatijd de zaal vaker nodig voor de eigen organisatie en anderhalve meter afstand houden in de zaal betekende hooguit dertig bezoekers per voorstelling.

Daarop hebben Saskia Kluwen en Anke Pepping van het theater met al hun enthousiasme en creativiteit in hoog tempo de tijdelijke locatie De Fabriek weten te openen. Hier konden coronaproof tachtig bezoekers in en zonder maatregelen zelfs honderd.

Fabriek groot succes

De Fabriek is een groot succes geworden. De intieme sfeer, de industriële ‘look’, de eigenheid van de locatie en het enthousiasme van het voltallige team (medewerkers, techniek en álle vrijwilligers) hebben bijgedragen aan het succes.

Ook problemen

Maar De Fabriek neemt ook eigen problemen met zich mee. De financiering voor de huur en exploitatie van de locatie kwam geheel uit coronasteun van de gemeente. Daarnaast werd de vergunning voor voorstellingen elke keer afgegeven als eenmalige evenementvergunning, vanwege het tijdelijke karakter van de locatie. Nu corona steeds minder een rol speelt in het dagelijks openbare leven drogen deze mogelijkheden op. Ook zijn de verwarming en de toiletten maar matig geschikt voor hun doel. Geld om te investeren in verbeteringen is niet beschikbaar, zeker niet nu de coronasteun opdroogt.

Onderzoek

Tegelijkertijd is er een onderzoek naar Theater Hofpoort uitgevoerd het afgelopen jaar, ingezet door de gemeente. Er is gekeken naar de organisatie van Theater Hofpoort en hoe de toekomst er uit zou kunnen zien. Het rapport ‘Een analyse van de eerste 10 jaar Hofpoort en een verkenning van de toekomst’ wordt de komende periode openbaar. Het college zal de resultaten van dit rapport meenemen bij het vormen van een visie over de toekomst van het theater. Het politieke besluitvormingsproces zal enige tijd vergen.