Coevorden – Na de formele fusiedienst van de Hervormde Kerk en Gereformeerde Gemeente tot de Protestantse Gemeente Coevorden wordt zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag, een feestelijke dienst gehouden.

De dienst wordt geleid door ds. Evi de Vries-Baarlink en ds. Henriëtte Kauffmann-Schaap. Ronald IJmker bespeelt het orgel in de Stadskerk, de organist in de Singelkerk is Jan Kamphuis.

De dienst begint om 10.00 uur in de Stadskerk aan de Kerkstraat. Vanaf deze locatie gaan kerkgangers lopend naar de Singelkerk. Vanuit de Stadskerk worden attributen als een Kanselbijbel, een Antependium en de vlam van de Paaskaars meegedragen naar de Singelkerk aan de Van Heutszsingel, de kerk die wordt gebruikt voor de wekelijkse diensten. Bij aankomst speelt de Stedelijke Muziekvereniging Coevorden een aantal liederen. De dienst wordt er vervolgd. Na de dienst is iedereen welkom in De Hoeksteen om na te praten.

Zie ook:

Fusie kerken bekrachtigd