Regio – De subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe’ wordt gewijzigd en daarmee verlengd. In 2022 is er 3 miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit van recreatieve fietspaden projectmatig te verbeteren. In 2021 is er al een miljoen besteed aan het verbeteren van allerlei fietspaden. Dat geld was bestemd voor het fietspad achter De Kibbelkoele en Mandeveld Slenerweg.

De Drentse gemeenten, natuurbeheerorganisaties (Staatsbosbeheer, Stichting Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap) en particuliere grondeigenaren kunnen aanspraak maken op de regeling.

Gedeputeerde Henk Brink: “De afgelopen jaren hebben we al veel geïnvesteerd in het uitbreiden van ons fietsnetwerk en het verbeteren van de kwaliteit. Deze subsidieregeling bouwt daarop voort en is bedoeld om recreatieve fietspaden een opwaardering te geven zodat ze voldoen aan de eisen van deze tijd. Zo kunnen toeristen én inwoners van Drenthe genieten van het prachtige landschap.”

De regeling is bedoeld voor verbetering van bestaande fietspaden en het verbinden van fietspaden, daar waar sprake is van ontbrekende schakels. Verbeteringen zijn bijvoorbeeld het verbreden of verharden van paden, zodat deze comfortabel en veilig zijn voor e-bikes, speed pedelecs, bakfietsen of rolstoelfietsen. De regeling is niet bedoeld voor uitbreiding van het huidige netwerk, omdat Drenthe al over een zeer uitgebreid fietsnetwerk beschikt.

In 2022 kunnen aanvragers meer subsidie aanvragen per project, gaat het subsidiepercentage voor aanvragers omhoog en wordt de regeling ook opengesteld voor particuliere grondeigenaren. Voor meer informatie over de regeling kunnen geïnteresseerden per 1 januari 2022 terecht op deze link van de website van de provincie.