Gees – In mei heeft de werkgroep herbestemming scholen in beperkte mate bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om op de locatie De Klimop in Gees zelf een levensloopbestendige woning te bouwen. Dat heeft geleid tot een aantal inschrijvingen. Met de tweede bekendmaking van enkele dagen geleden wordt het aantal inschrijvingen verhoogd tot minimaal zes.

Ontstaan project

In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool De Klimop aan de Wethouder Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten werd door inwoners van Gees gepleit voor woningbouw op deze prachtige plek. De voorkeur ging uit naar levensloopbestendige woningen voor de wat oudere doelgroep en woningen voor starters. Met deze informatie heeft de werkgroep namens Plaatselijk Belang Gees diverse gesprekken gevoerd met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen. De werkgroep bestaat uit Siny Vink, Mieke Lansu, Hans Hornstra en Roel Fleurke.

De gemeente heeft groen licht gegeven voor de tot nu gevormde ideeën. Dit betekent dat de plannen verder kunnen worden ontwikkeld. Voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden, moet er nog veel gebeuren en moeten nog vele vragen worden beantwoord. De belangrijkste vraag is natuurlijk: ‘Wie zou er op deze prachtige plek graag willen wonen?’

Beeldkwaliteitsplan

Samen met de gemeente is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is leidend voor verdere planvorming. Dit betekent onder andere dat de gedachten uitgaan naar de bouw van ongeveer zes schuurwoningen, bijvoorbeeld vier vrijstaande woningen en een twee-onder-een-kapwoning. Er is 3600 m2 bruto bouwgrond beschikbaar en ongeveer 1000 m2 is bestemd voor de inwoners van Gees, bijvoorbeeld voor duurzame energie-opslag en/of een gemeenschappelijke moestuin. Bij de vrijstaande woningen wordt gedacht aan circa 600 m2 per kavel en de voor de twee-onder-een-kapwoningen ongeveer 300 m2. Richtprijzen voor de prijs per m2 bouwrijpe grond zijn, naar verwachting, 150 tot 200 euro inclusief btw en exclusief aansluitkosten voor nutsvoorzieningen. Deze kavelprijs is onder voorwaarde dat de huidige locatie verkocht kan worden aan een kopersvereniging.

Kopersvereniging

Het inbrengen van eigen -creatieve- wensen en de uiteindelijke kosten voor een kavel hangen samen met keuzes van de toekomstige eigenaren over het verdere verloop van het bouwproces. “Ons idee is”, aldus de werkgroep, “om potentiële bewoners zelf te laten bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de totstandkoming van hun toekomstige woonplek. Daarvoor zijn we nu op zoek naar belangstellenden die door deelname in een kopersvereniging het bouwproces zelf ter hand nemen. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van een deskundige begeleider. Deze vorm van bouwen wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Meer informatie hierover staat op deze pagina. Deze aanpak maakt veel creatieve inbreng mogelijk, versterkt de sociale binding tussen de nieuwe bewoners en is vaak goedkoper, maar er wordt ook meer risico gelopen.

Procedure

Wie serieuze belangstelling heeft voor wonen op een prachtige plek in Gees en wil deelnemen aan de realisatie van uw levensfasebestendige woning, dan kan het mailadres klimopschoolgees@gmail.com een brochure over het project worden aangevraagd. In de brochure staat uitgebreide informatie over de wijze waarop de kopersvereniging gaat functioneren. Er wordt ook een inschrijfformulier meegestuurd. De volgorde van volledige inschrijvingen is bepalend voor de plaats die de belangstellenden innemen binnen de kopersvereniging.