Oosterhesselen – De honderdjarige muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen kreeg vrijdagavond de Koninklijke Erepenning. De vereniging, die dinsdag 19 november honderd jaar bestaat, hield een receptie in sporthal De Goorn ter gelegenheid van het jubileum. Deze erepenning wordt als symbool van waardering door de koning verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen met bijzondere verdiensten.

Voorzitter Bart Kruimink kreeg de erepenning uit handen van burgemeester Bert Bouwmeester, die zijn waardering voor Excelsior uitsprak. “Ik sta hier als een trotse burgemeester”, zo zei hij. De uitreiking ging gepaard met een luid applaus en zang vanuit het publiek.

Kruimink heette iedereen van harte welkom en gaf een kort overzicht van de geschiedenis van Excelsior. Ook hij toonde zijn trots. Net toen ‘spreekstalmeester’ Geert Hubers het woord wilde nemen, zorgde Crescendo uit Sleen voor een muzikale verrassing. Deze muziekvereniging speelde enkele feestelijke nummers en dat werd zeer gewaardeerd.

Vervolgens sprak Cor Blankenstijn, secretaris van de Muziekbond Groningen-Drenthe. Hij reikte een penning en oorkonde uit aan Kruimink. Ook de drie initiatiefnemers van Toorn van Thunaer -Gerrit Hegen, Jan Kruimink en Harm Dijkstra- lieten zich niet onbetuigd. Excelsior verleende medewerking aan het spektakel. En weer mocht Kruimink een geschenk ontvangen: een zeer fraaie, ingelijste foto van de vereniging.

Na nog een muzikaal intermezzo werd het samenzijn op informele wijze voortgezet met hapjes en drankjes.

Muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen bestaat uit ongeveer 73 leden. De vereniging musiceert op het hoogste niveau en vervult een belangrijke rol in de lokale en regionale samenleving. De muziekvereniging staat open voor veranderingen en blijft zich ontwikkelen op verschillende vlakken. Hierbij wordt altijd verbinding met het dorp gezocht en gevonden.

Programma

Zaterdag is er een dagvullend programma met tal van activiteiten. Meer informatie over de activiteiten in het jubileumjaar, het programma voor het weekend en plannen voor komend jaar zien HIER te lezen.

Korte historie

Hendrik Snijders en Gerrit Jan Abbing waren in 1919 de oprichters van Excelsior. Zij waren aan het dorsen, bedachten dat er een muziekvereniging moest komen en gingen meteen naar burgemeester Legro, die daarvoor openstond. In de loop der jaren was er voor- en tegenspoed, maar Excelsior ging door. ‘Excelsior was gedurende enkele decennia een harmonieorkest en werd in 1949 een fanfare. In de loop der jaren dreigde Excelsior regelmatig te verdwijnen, maar er waren toch steeds weer mensen die enthousiast werden en verder gingen.’ Mans Kuipers uit Gees was vele jaren voorzitter, van 1944 tot 1971. Er worden regelmatig geldzorgen. In 1935 was de kas leeg. Toch werd een oplossing gevonden.

Het eerste repetitielokaal was het piepkleine distributiekantoor in de Draayershof. Later werd gerepeteerd in een lokaal en vervolgens in de aula in de voormalige Toebesschool, nu het Esdal College. Nu is De Hesselerhof de repetitieruimte. De contributie was in het begin 10 cent per repetitie. Dirigent in die tijd was de heer Nijenhuis. Nadat de harmonie een fanfare werd, werd in 1959 de drumband opgericht door Roos Albring. In 1950 werd Holman dirigent.

Later wilde Excelsior samengaan met BOM in Zweeloo, maar dat mislukte. In de beginjaren tachtig ontstond ruzie en de verenigingen gingen hun eigen weg. Er kwam een heroprichtingscomité met onder andere Frits Ensink, Wim Hulst, Jan Kruimink, Klaas Schepers en Jan Herm Korterink, die zorgden voor een doortimmerd plan in 1982. Het bestuur zag het plan niet zitten en stapte op met uitzondering van de penningmeester.’ Toen werd Willem Klopman voorzitter. In 1988 kwam Jan Kruimink met het plan om de jeugd in Oosterhesselen, Gees en Zwinderen muziekles te geven om meer leden te krijgen. Er kwam een schoolorkest onder leiding van zijn zus Janny. Dat leverde heel wat leden op.