Regio – GGD Drenthe start deze maand met een gezondheidsonderzoek onder inwoners van 19 jaar en ouder. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmeter en wordt iedere vier jaar door alle GGD’s in Nederland uitgevoerd.

In totaal ontvangen ruim 1,1 miljoen inwoners een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. In Drenthe valt de vragenlijst deze week bij bijna 21.000 inwoners in de bus. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. De vragenlijst bevat allerlei soorten vragen over gezondheid, lichamelijke klachten, roken, bewegen en woonomgeving.

Willekeurige selectie

De Drentse inwoners zijn willekeurig geselecteerd door een computer. Alle geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale Nederlandse bevolking. Alleen degenen, die de vragenlijst ontvangen, kunnen meedoen.

De resultaten van de Gezondheidsmeter worden in 2021 gepubliceerd en besproken met gemeenten. “De uitkomsten van het onderzoek zorgen er namelijk voor dat Drentse gemeenten en de GGD samen activiteiten kunnen opzetten om de gezondheidssituatie te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die zijn uitgenodigd de vragenlijst invullen”, aldus Marjan Kuilman, onderzoeker bij GGD Drenthe.

Beeld van groepen

Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Met de gegevens wordt een beeld gegeven van de gezondheid van bepaalde groepen.

Meer informatie en de bijbehorende privacyverklaring staat op www.ggddrenthe.nl.